Site Feedback

Caducitat programada

Hui en dia, la matjoria dels fabricants fan uns productes que es trenquen o simplement deixen de funcionar en uns temps determinats, aixina es pot continuar amb el consum que alimenta al sistema capitalista.

Això té una clara consecuencia al medi ambient, es genera molt de fem i desperdicis, es supoça que al mar hi ha cents o millers de tonelades de fem, tant que si les ajuntem, podrien formar un país com Espanya. Molts d´eixos residus sónelectrodomèstics que contaminen les aigües u maten molts peixos, destruint la vida submarina.

També existeix la pràctica d´enviar fem dels països rics als països pobres, on acumulen el fem que nosaltres no volem.

La solució passa per fabricar productes de qualitat, que la gent puga anar a reparar los i trindre-hos tota la vida, però això significaria que eixos productes serien molt méscars i amb la moda del low cost, és molt probable que no tinga èxit.

(Está escrit en Valencià, gracies)

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Hui en dia, la majoria dels fabricants fan uns productes que es trenquen o simplement deixen de funcionar en uns temps determinats, així (nota: la gent quan parla diu aixina en valencià, però no és correcte posar-ho per escrit) es pot continuar amb el consum que alimenta al sistema capitalista.

  Això té una clara conseqüència al medi ambient, es genera molt de fem i residus (atenció que desperdici és un castellanisme i no s'ha d'utilitzar), es suposa que al mar hi ha cents o millers de tonelades de fem, tant que si les ajuntem, podrien formar un país com Espanya. Molts d´eixos residus són electrodomèstics que contaminen les aigües u maten molts peixos, destruint la vida submarina.

  També existeix la pràctica d'enviar fem dels països rics als països pobres, on acumulen el fem que nosaltres no volem.

  La solució passa per fabricar productes de qualitat, que la gent puga anar a reparar los i tindre-los tota la vida, però això significaria que eixos productes serien molt més cars i amb la moda del low cost, és molt probable que no tinga èxit.

   

  Felicitats. Has fet una gran feina. Segueix treballant!!!

  Caducitat programada

  Avui dia, gran part dels fabricants fan uns productes que es trenquen o simplement deixen de funcionar en uns temps determinats, així es pot continuar amb el consum que alimenta un sistema capitalista.

  Això té una clara consecuencia per al medi ambient, es genera molt de fem i desperdicis, es depossita al mar on hi ha cents o milers de tonelades de fem, tant que si les ajuntem, podrien formar un país com Espanya. Molts d´eixos residus són electrodomèstics que contaminen les aigües i maten molts peixos, destruïnt la vida submarina.

  També existeix la possibilitat d´enviar fem dels països rics als països pobres, on acumulen el fem que nosaltres no volem.

  La solució passa per fabricar productes de qualitat, que la gent els  pugui portar a reparar  i trindre-hos tota la vida, però això significaria que eixos productes serien molt més cars i amb la moda del low cost, és molt probable que no tingui èxit.

  (Está escrit en Valencià, gracies)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Catalan

  Show More