Site Feedback

kelir rambut

Wonten rencang teng pedamelan gadhah kelir rambut ingkang ayu sanget. Nalika kula memuji panjenenganipun dhateng keliripun rambut punika, panjenenganipun malah nuding rencangipun. "Langkung ayu keliripun tiyang punika," sanjangipun panjenenganipun. Padahal miturut pendapat kula, tiyang ingkang dipun tunjuk niku keliripun rambut tasih kalah saking panjenenganipun.

Kula kalih panjenenganipun, saha sekabehipun tiyang manungsa, tansah remen dhateng hal-hal ingkang boten awakipun piyambak gadhahi. Punapa kados ngoten nggih?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More