Site Feedback

A short entry

 

Chào bạn! tôi đã không viết tiếng việt trong vỏ gần đây.

Nếu tôi đi đên việt Nam cho việc, tôi sẽ muốn một căn hộ đệp với hai ngủ phòng, một bếp nhỏ và phòng kách, tối thiểu. Tôi muốn sông gần trường vì tôi sẽ không lài xe huặc xe đạp, em sẽ đi bỏ vì Giao thông ở Việt nam không tốt và tôi sợ lái trong phố tó vì tôi đã trưởnh thành ở phố rất nhỏ.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  A short entry

  Chào bạn! tôi đã không viết tiếng việt trong thời gian gần đây.

  Nếu tôi đi đên đến việt Nam cho làm việc, tôi sẽ muốn mua một căn hộ đệp đẹp với hai ngủ phòng, một bếp nhỏ và phòng kách khách, tối thiểu. Tôi muốn sông( sống) gần trường vì tôi sẽ không lài lái xe huặc hoặc đi xe đạp, em sẽ đi bỏ bộ vì Giao thông ở Việt nam không tốt và tôi sợ lái trong phố bởi vì tôi đã trưởnh trưởng thành ( or lớn lên) ở phố rất nhỏ.

   

  A short entry

   

  Chào (các-if you want to say hello to some people ;) ) bạn! Gần đây (when you speak about time, you can put it at the beginning of the sentence, it's more natural) tôi đã không viết tiếng Việt trong vỏ trên Italki (I'd like to use "trên italki" for "trong vở", it sounds a bit strange heregần đây.

  Nếu tôi đi đến Việt Nam cho vì công việc, tôi sẽ ("sẽ" is not really necessary) muốn một căn hộ đp với tối thiểu hai phòng ngủ phòng, một phòng bếp nhỏ và phòng khách, tối thiểu. Tôi muốn sng gần trường vì tôi sẽ không lái xe hoặc đi xe đạp, em tôi (don't change your pronoun) sẽ đi bgiao thông ở Việt Nam không tốt và tôi sợ lái xe trong thành phố vì tôi đã trưởng thành ở một thành phố rất nhỏ.

  A short entry

  Chào bạn! tôi đã không viết tiếng việt trong vỏ Vở gần đây.

  Nếu tôi đi đên đến việt Nam cho làm việc , tôi sẽ muốn một căn hộ đệp đẹp với hai ngủ phòng, một bếp nhỏ và phòng kách khách , tối thiểu. Tôi muốn sông  sống gần trường vì tôi sẽ không muốn lài lái xe huặc hoặc xe đạp, em sẽ đi bỏ bộ vì Giao thông ở Việt nam không tốt và tôi sợ lái xe trong thành phố vì tôi đã trưởnh trưởng thành  ở thành phố rất nhỏ.

   

  I hope My comment will suit with what you write 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More