Site Feedback

Sentences 17

 

Where does your sister work?
em gái của Chị việc làm ở đâu?

Do you ever go to the movies?
Bạn bao giờ đi đến xem phìm ạ?

How often does it snow here?
bao nhiều lần ở đây có tuyết rơi?

What time do you usually go to bed?
lúc mầy giờ bạn thường đi ngủ?

How much does it cost to call America?
nó mất bao nhiều tiền để gọi nườc Mỹ?

What do you usually have for breakfast?
Vào ăn sàng bạn thường ăn gì?

Do you watch tv a lot? - - no I don't
Bạn được xem tv nhiều lần không? -- không

Do you live in a big city?
Bạn sồng ở thành phố to không?

Do you ever ride a bicycle? - - not usually
Bạn bao giờ lại xe đạp không? - - không thường

Does it rain a lot where you live? - - yes, it rains a lot
nơi bạn sồng có nhiều mưa rơi không? - - vang, trời mưa nhiều lắm

Do you play the piano? - - no, I'm not a good musician
Bạn có thể chơi piano không? -- không, tôi không là nhạc si tốt

He's not playing video games
em ấy không đang chơi video games

But he owns a guitar
nhưng em ấy có một guitar

He plays guitar a lot, and he plays it very well
anh ấy chơi guitar nhiều lần, và anh ấy chơi nó rất giỏi

Is Van playing the guitar? - - no he isn't
em Van đang chơi guitar ạ? -- không, em ấy không chơi

But he is not playing the guitar now
Nhưng anh ấy không chơi guitar bây giờ

He can play the drums? - - yes he can
em ấy có thể chơi trống phải không? -- có

Please be quiet, I'm working
làm ơn được im lặng, tôi đang làm

Phuong is taking a shower at the moment
Chị Phuong đang đi tam hiện giờ

Take an umbrella with you, its raining
lấy một Ô với em, trời đang mưa

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 17

  Where does your sister work?
  em gái của Chị việc làm ở đâu?

  -> Em gái của chị làm việc ở đâu?

  Do you ever go to the movies?
  Bạn bao giờ đi đến xem phìm ạ?

  -> Bạn đã bao giờ đi xem phim chưa?

  How often does it snow here?
  bao nhiều lần ở đây có tuyết rơi?

  -> Ở đây tuyết thường rơi mấy lần?

  Ở đây tuyết thường rơi như thế nào?

  What time do you usually go to bed?
  lúc mầy giờ bạn thường đi ngủ?

  -> Bạn thường đi ngủ lúc mấy giờ?

  How much does it cost to call America?
  nó mất bao nhiều tiền để gọi nườc Mỹ?

  -> Mất bao nhiêu tiền để gọi đến nước Mỹ?

  What do you usually have for breakfast?
  Vào ăn sàng bạn thường ăn gì?

  -> Bạn thường ăn gì vào bữa sáng?

  Do you watch tv a lot? - - no I don't
  Bạn được xem tv nhiều lần không? -- không

  -> Bạn xem tv nhiều không?

  Do you live in a big city?
  Bạn sồng ở thành phố to không?

  -> Bạn có sống ở một thành phố lớn không?

  Do you ever ride a bicycle? - - not usually
  Bạn bao giờ lại xe đạp không? - - không thường

  -> Bạn đã bao giờ lái xe đạp/ đi xe đạp chưa?

  Does it rain a lot where you live? - - yes, it rains a lot
  nơi bạn sồng có nhiều mưa rơi không? - - vang, trời mưa nhiều lắm

  -> Ở nơi bạn sống có mưa nhiều không? --vâng, trời mưa nhiều lắm

  Do you play the piano? - - no, I'm not a good musician
  Bạn có thể chơi piano không? -- không, tôi không là nhạc si tốt

  -> Bạn có thể chơi/Bạn biết chơi piano không? --không, tôi không là người chơi nhạc giỏi/ nhạc sĩ giỏi

  He's not playing video games
  em ấy không đang chơi video games

  But he owns a guitar
  nhưng em ấy có một guitar

  --> nhưng em ấy có một cây đàn ghi-ta

  He plays guitar a lot, and he plays it very well
  anh ấy chơi guitar nhiều lần, và anh ấy chơi nó rất giỏi

  Is Van playing the guitar? - - no he isn't
  em Van đang chơi guitar ạ? -- không, em ấy không chơi

  But he is not playing the guitar now
  Nhưng anh ấy không chơi guitar bây giờ

  He can play the drums? - - yes he can
  em ấy có thể chơi trống phải không? -- có

  Please be quiet, I'm working
  làm ơn được im lặng, tôi đang làm

  --> làm ơn giữ im lặng, tôi đang làm việc

  Phuong is taking a shower at the moment
  Chị Phuong đang đi tam hiện giờ

  --> hiện giờ chị Phuong đang đi tắm

  Take an umbrella with you, its raining
  lấy một Ô với em, trời đang mưa

  -> Bạn hãy cầm theo ô/dù, trời đang mưa

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More