Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Sannu
Sunana Tatjana ce. Bana na shiga jami'a. Ni d'aliban jami'a ta Saint-Petesburg a cikin Rasha ce. Ina koyon harshen Hausa. Ina so yi magana da mutane daga k'asar Hausa.

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Sannu
  Sunana Tatjana ce. Bana na shiga jami'a. Ni d'alibar jami'a ta Saint-Petesburg a cikin Rasha ce. Ina koyon harshen Hausa. Ina son yi magana da mutane daga k'asar Hausa.

  First notebook entry: Introducing myself

  Sannu
  Sunana Tatjana ce. Bana na shiga jami'a. Ni d'aliban jami'a ta Saint-Petesburg a cikin Rasha ce. Ina koyon harshen Hausa. Ina son yi magana da mutane daga k'asar Hausa.

  First notebook entry: Introducing myself

  Sannu
  Sunana Tatjana ce. Bana na shiga jami'a. Ni d'aliban jami'a ta Saint-Petesburg a cikin Rasha ce. Ina koyon harshen Hausa. Ina son yi magana da mutane daga k'asar Hausa.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hausa

  Show More