Site Feedback

Sentences 18

 

You can turn off the tv I'm not watching it
Em có thể tắt tv đi, anh không xem

Why are you under the table? what are you doing?
Tại sao con ở dưới bán? con đang làm gì?

I work everyday from 12 to 8
tôi đi làm mỗi ngày từ mươi hai giờ đến tam giờ

He takes a shower every morning
anh ấy lấy một tắm mỗi buối sàng

It rains a lot in the winter
trời mưa nhiều lần vào mùa đông

I don't watch the tv very often
Tôi không xem tv nhiều thường

What do you usually do on weekends?
bạn thường mặc gì vào cuối tuần

Do you like her?
anh thích em ấy ạ?

Do you love her?
anh yêu em ấy không?

Do you really want to know the answer?
bạn thật muốn biết trả lời không?

Do you remember that day?
Bạn nhớ ngày đó không?

It depends on what you want
tùy vào bạn muốn gì

What do you prefer?
bạn thích những gì?

Do you hate me?
bạn ghét anh ạ?

What do you need?
em cần gì?

What do you mean?
ý tưởng của em là gì?

Do you believe me?
em tin anh không?

I don't believe you
em không tin anh

Do you forget the answer?
anh đã quên trả lời không?

Does he take photographs?
anh ấy chụp hình không?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 18

  You can turn off the tv I'm not watching it
  Em có thể tắt tv đi, anh không xem

  Why are you under the table? what are you doing?
  Tại sao con ở dưới bán? con đang làm gì?

  I work everyday from 12 to 8
  tôi đi làm mỗi ngày từ mươi hai giờ đến tam tám giờ

  He takes a shower every morning
  anh ấy lấy một tắm mỗi buối sàng

  -> anh ấy tắm (= take a shower) mỗi buổi sáng

  It rains a lot in the winter
  trời mưa nhiều lần vào mùa đông

  I don't watch the tv very often
  Tôi thường không xem tv nhiều thường

  What do you usually do on weekends?
  bạn thường mặc gì vào cuối tuần

  Do you like her?
  anh thích em ấy ạ?

  Do you love her?
  anh yêu em ấy không?

  Do you really want to know the answer?
  bạn thật sự muốn biết trả lời không?

  Do you remember that day?
  Bạn nhớ ngày đó không?

  It depends on what you want
  tùy vào bạn muốn gì

  What do you prefer?
  bạn thích những gì?

  Do you hate me?
  bạn ghét anh à

  What do you need?
  em cần gì?

  What do you mean?
  tưởng của em là gì?  (ý tưởng = idea)

  Do you believe me?
  em tin anh không?

  I don't believe you
  em không tin anh

  Do you forget the answer?
  anh đã quên câu trả lời phải không? ("trả lời" is the verb, "câu trả lời" is the noun)

  Does he take photographs?
  anh ấy chụp hình phải không? (In most Y-N questions, you should have "phải" before "không". It's coolocation and will make sense to others.)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More