Site Feedback

Sentences 20

 

Ngoc is tired, she wants to go home now
Em ngọc mệt, em muốn đi về nhà

How often do you read the news?
bạn đọc tin tưc bào nhiều thường?

Excuse me but you're sitting in my seat. - - Im sorry
Xin lỗi bạn ngồi trong chỗ ngồi của tôi - - Ô tôi xin lỗi

Im sorry, I don't understand. Can you speak more slowly?
xin lỗi, cháu không hiểu. Cô làm ơn nói chậm hơn không?

Its late, I'm going home now. Are you coming with me?
bây giờ muộn rồi, anh đi về nhà. em đi với anh không?

What time does your Father finish work everyday?
lúc mây giờ Bổ của em làm xong mỗi ngày?

You can turn the music off. I'm not listening to it
Em có thể tắt nhạc đi. Anh không nghe nó

He's in the kitchen cooking something
Ông ấy ở phong băp đang nau ăn những gì

Jack doesn't usually drive to work, he normally walks.
anh Jack không thường lại xe đi làm, thường thề anh đi bộ

Lucy doesn't like coffee. She prefers tea
Cô Lucy không thích uống ca phe, Cô thích trà hơn

I don't have blue eyes, I've got hazel eyes
Tôi không có mất màu xanh da trời, mắt tôi màu cây trăn

Andrew doesn't have older brothers, but he has two older sisters
em Andrew không có anh trai, nhưng em ấy có hai chị gái

His car has 2 doors, our car has got 4 doors
xe của anh ấy có hai cửa, xe chúng tôi có bốn cửa

She isn't feeling well. She has a headache
Em ấy không cảm thấy khỏe, em ấy bị nhưc đầu

The like animals. They have a horse, a dog and two rabbits. They've got a lot of animals!
Họ thích động vật. Họ có một con ngua, một con chó và hai con thỏ. Họ có nhiều động vật

I've got a bike but I haven't got a car
tôi có một xe đạp, nhưng không có một xe

They don't have any children
họ không có đưa trẻ

Its a nice house, but it doesn't have a garage
nhà này đệp, nhưng không có nhà cât xe

Lila doesn't have a job
Chị Lila không có một công việc

Does your phone have a camera?
điện thoại của bạn có may ảnh không?

Does Nicole have a car?
em Nicole có một xe không?

What kind of car does she have?
em có một xe loại thề nào?

What do you have in your bag?
bạn có gì trong bạ

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 20

  Ngoc is tired, she wants to go home now
  Em Ngọc mệt, bây giờ ( = now)  cô ấy muốn đi về nhà . 

  How often do you read the news?
  bạn đọc tin tức thường xuyên như thế nào ? ( one a week, twice a week- một lần một tuần, hai lần một tuần)


  Excuse me but you're sitting in my seat. - - Im sorry
  Xin lỗi bạn nhưng ( = but ) bạn đang ngồi trong chỗ ngồi của tôi - - Ô tôi xin lỗi
  Tôi đang + ăn cơm, xem phim.... "đang" = is/are doing = the present continuous.  


  Im sorry, I don't understand. Can you speak more slowly?
  xin lỗi, cháu không hiểu. Cô làm ơn nói chậm hơn được không?

  Its late, I'm going home now. Are you coming with me?
  bây giờ muộn rồi, anh đi về nhà. em đi với anh không?

  What time does your Father finish work everyday?
  lúc mây giờ Bổ của em làm xong việc mỗi ngày? 

  You can turn the music off. I'm not listening to it
  Em có thể tắt nhạc đi. Anh không nghe nó

  He's in the kitchen cooking something
  Ông ấy ở phong phòng băp bếp  đang nau nấu ăn những gì  thứ gì đó.

  Jack doesn't usually drive to work, he normally walks.
  anh Jack không thường xuyên ( usually) lại lái xe đi làm, anh ta thường thề anh đi bộ

  Lucy doesn't like coffee. She prefers tea
  Cô Lucy không thích uống ca phe, Cô thích trà hơn

  I don't have blue eyes, I've got hazel eyes
  Tôi không có mất mắt màu xanh da trời, mắt tôi màu cây trăn

  Andrew doesn't have older brothers, but he has two older sisters
  em Andrew không có anh trai, nhưng em ấy có hai chị gái

  His car has 2 doors, our car has got 4 doors
  xe của anh ấy có hai cửa, xe chúng tôi có bốn cửa

  She isn't feeling well. She has a headache
  Em ấy không cảm thấy khỏe ( = cảm thấy không khỏe ) , em ấy bị nhưc nhức đầu

  The like animals. They have a horse, a dog and two rabbits. They've got a lot of animals!
  Họ thích động vật. Họ có một con ngua, một con chó và hai con thỏ. Họ có rất nhiều động vật

  I've got a bike but I haven't got a car
  tôi có một  chiếc xe đạp, nhưng tôi không có một chiếc xe hơi nào.

  They don't have any children
  họ không có đưa đứa trẻ  con nào cả . 

  ---> in negative sentences:  I/ she  Don't/ doesn't  have sth. when you translate this sentences into VietNamses . you should put this word " nào  " at the end of sentences 

  eg: I don't have any telephone --> Tôi không có chiếc điện thoại nào .

  Its a nice house, but it doesn't have a garage
  nhà này đệp đẹp , nhưng không có nhà cât xe

  Lila doesn't have a job
  Chị Lila không có một công việc nào 

  Does your phone have a camera?
  điện thoại của bạn có may máy  ảnh không?

  Does Nicole have a car?
  em Nicole có một ( not necessary in this situation ) xe hơi / ô tô không?

  What kind of car does she have?
  em có một xe loại thề nào ( Loại xe hơi / ô tô của em là gì ? )

  What do you have in your bag?
  bạn có gì trong bạ   túi 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More