Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

mbebayani

Dinten niki kathah perkawis ingkang sejatinipun saged mbebayani kula. Kula nedha tami, wonten isi staplesipun. Kula nedha cake, wonten kulit tigangipun. Kula ndherek rapat, kursinipun kantun satunggal, jejer kalih tiyang langkung ingkang langkung bagus saking garwa kula.

Hwarak*dah!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More