Site Feedback

blogspot mobile ingkang aneh

Blogspot mobile niki aneh sanget kok. Teng blog kula ingkang sanes wonten post ingkang muncul teng archive versi desktop nanging boten muncul teng archive versi mobile. Begjanipun manawi dipun timbali ngagem URLipun tasih saged.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  blogspot mobile ingkang aneh

  Blogspot mobile niki aneh sanget kok. Teng blog kula ingkang sanes wonten post kiriman ingkang muncul teng archive arsip versi desktop nanging boten muncul teng archive arsip versi mobile. Begjanipun manawi dipun timbali ngagem URLipun tasih saged. 

   

  Good, that is in polite form.

  In daily life we use more casual form (in ngoko lugu)among friends. If i talk to my friends i would say this: 

   

  Blogspot mobile sing aneh.

  Blogspot mobile iku aneh banget. Ning blogku sing liya ana kiriman sing njedhul ning arsip versi desktop nanging ora njedhul ning arsip versi mobile. Isane yen diundang nganggo URLe isih isa.

   

  I live in Ambarawa near Semarang. In other location can be little different.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More