Site Feedback

Sentences 21

 

Whats wrong? - - Ive got something in my eye
làm sao? -- Tôi có một cái gì đó trong mắt

Where's my phone? - - I dont know, I don't have it
điện thoại của êm ở đâu? -- anh không biết, anh không có

She wants to go to the concert, but she doesn't have a ticket
cô ấy muốn đi đến buổi hòa nhạc, nhưng cô ấy không có vè

I'm not feeling well. I have a stomach ache
tôi không cảm thấy tốt. Tôi bị đau bụng

Its a nice house but it doesn't have a big yard
nhà đó đẹp nhưng không có sân lớn

Most cars have four wheels
phần lớn xe có bồn bánh xe

everybody likes him. He has a lot of friends
mọi người thích anh ấy. anh ấy có nhiều bạn

I can't open the door, I don't have the key
tôi không thể mở cửa, tôi không có chìa khóa

an insect has six legs
côn trùng có sáu chân

Hurry we don't have much time
nhanh lên chúng tôi không có nhiều thời gian

Last night he wasn't at work
tối qua anh ấy không ở làm

He was in bed, asleep
ông ấy ở giương, đang ngủ

I was abit tired last night
tối qua tôi hơi mệt

Where was Quynh yesterday?
hôm qua em Quynh ở đâu?

The weather was nice last week
thời tiết là đẹp tuấn trườc

They weren't here last Sunday
họ không ở đây chủ nhật trườc

You were late yesterday
hôm qua bạn bị trễ

When I was a child, I was afraid of the dark
khi tôi trẻ, tôi bị sợ bóng tối

we were hungry after the trip, but we weren't tired
chúng tôi đói sau chuyến đi, nhưng chúng tôi không mệt

The hotel was comfortable, but it wasn't expensive
khach san này là thoải mái được, nhưng đó không phải đắt tiền

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 21

  Whats wrong? - - Ive got something in my eye
  làm sao? -- Có cái gì đó trong mắt tôi

  Where's my phone? - - I dont know, I don't have it
  điện thoại của em ở đâu? -- anh không biết, anh không có

  She wants to go to the concert, but she doesn't have a ticket
  cô ấy muốn đi đến buổi hòa nhạc, nhưng cô ấy không có

  I'm not feeling well. I have a stomach ache
  tôi cảm thấy không tốt. Tôi bị đau bụng

  Its a nice house but it doesn't have a big yard
  nhà đó đẹp nhưng không có sân lớn

  Most cars have four wheels
  phần lớn xe có bồn bốn bánh xe

  everybody likes him. He has a lot of friends
  mọi người thích anh ấy. anh ấy có nhiều bạn

  I can't open the door, I don't have the key
  tôi không thể mở cửa, tôi không có chìa khóa

  an insect has six legs
  côn trùng có sáu chân

  Hurry we don't have much time
  nhanh lên chúng tôi ta không có nhiều thời gian

  Last night he wasn't at work
  tối qua anh ấy không ở đi làm

  He was in bed, asleep
  ông ấy ở giương giường, đang ngủ

  I was abit tired last night
  tối qua tôi hơi mệt

  Where was Quynh yesterday?
  hôm qua em Quynh ở đâu?

  The weather was nice last week
  thời tiết là đẹp tuấn trườc

  They weren't here last Sunday
  họ không ở đây chủ nhật trườc

  You were late yesterday
  hôm qua bạn bị đi trễ

  When I was a child, I was afraid of the dark
  khi tôi trẻ, tôi bị sợ bóng tối

  we were hungry after the trip, but we weren't tired
  chúng tôi đói sau chuyến đi, nhưng chúng tôi không mệt

  The hotel was comfortable, but it wasn't expensive
  khach san này là thoải mái được, nhưng đó không phải đắt tiền

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More