Site Feedback

Gậy bóng chày lớn nhất

Hôm nay, tôi sẽ viết về một cái khoác lác ở Canada. Có lẽ, nước này đùng là có hàng trăm địa điểm thu hút khách du lịch. Mỗi cái thú hút nổi tiếng vì có gì đó dúy nhát.
Thí dụ, khoảng 30 kilo-mét xa nhà tôi, đó là chiếc gậy bóng chày lớn nhất trên thế giới. Dó 15 mét cao và được làm bắng hợp kim nhôm. Vào những ngày tốt đẹp xưa kia, hki tôi đi học trường cao đẳng gần đó, tôi đã coi sinh viên khác mân mê gậy bóng chày và quay chiếc vọng 90 độ. Thật là vui thú! Dôi khi trời lộng gió thổi mạnh, cái đó đã trở nên rất sôi đọng.
Không may mắn, sau đó nhân viên thành phố làm cái đó được buộc chặt. Bây giờ, vui vẻ cua chúng tôi xong rồi.
Bạn có thể xem bức ảnh của chiếc gậy cóng chày ở dưới đây.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Cây gậy bóng chày lớn nhất

  Hôm nay, tôi sẽ viết về một cái khoác lác điều độc nhất vô nhị (unique) ở Canada. Có lẽ, đất nước này đùng là thật sự (really) có đến hàng trăm địa điểm thu hút khách du lịch. Mỗi vùng đất nổi tiềng và thu hút vì một điều gì đó độc đáo cái thú hút nổi tiếng vì có gì đó dúy nhát.
  Thí dụ, cách nhà tôi khoảng 30 kilo-mét xa nhà tôi, đ chiếc gậy bóng chày lớn nhất trên thế giới. DNó cao đến 15 mét cao và được làm bắng hợp kim nhôm. Vào những ngày tốt đẹp xưa kia, hkhi tôi đang đi học trường cao đẳng gần đó, tôi đã coi/ xem ("coi" is used in Southern Vietnam) những sinh viên khác mân mê  cây gậy bóng chày và quay chiếc vọng  90 độ. Thật là vui thú làm sao! (When you put "làm sao" at the end, the sentence means "How intersting it was!") DĐôi khi trời lộng gió thổi mạnh, nơi đây cái đó đã trở nên rất sôi đng.
  Thật không may mắn, sau đó này nhân viên thành phố  đã cố định cây gậy làm cái đó được buộc chặt. Bây giờ thì, niềm vui của vẻ cua chúng tôi không còn nữa. xong rồi.
  Bạn có thể xem bức ảnh của chiếc gậy cbóng chày ở dưới đây.

  Chiếc gậy bóng chày lớn nhất

  Hôm nay, tôi sẽ viết về một cái khoác lác thứ lớn hơn so với bình thường trong cuộc sống (khoác lác means "to lie", it's not real, but this object is real, it is just bigger than the others normal in life, or you should say "một thứ lạ thường") ở Canada. Có lẽ, nước này đùng đúng là có hàng trăm địa điểm thu hút khách du lịch. Mỗi cái thú hút điểm thu hút nổi tiếng bởi chúng cái gì đó dúy nhát. duy nhất (I think you should use the word "độc đáo", because it is more natural than the word "duy nhất")

  Thí dụ, khoảng 30 kilo-mét xa từ nhà tôi (or you can say " cách nhà tôi khoảng 30 ki lô mét), đó là   chiếc gậy bóng chày lớn nhất trên thế giới. Nó cao 15 mét cao và được làm bắng bằng hợp kim nhôm. Vào những ngày tốt đẹp xưa kia (I think you translated this sentence very exactly in Vietnamese, but it does not sound natural, you propaly say "Trong khoảng thời gian đẹp đẽ ngày xưa"), hki khi tôi còn đang đi học trường cao đẳng gần đó, tôi đã coi các bạn sinh viên khác mân mê chiếc gậy bóng chày đó và quay chiếc vọng  90 độ. Thật là vui thú! Điều đó thật sự rất vui! Dôi Đôi khi trời lộng gió thổi mạnh  (you can use "gió thổi mạnh" instead of "trời lộng gió", because they have the same meaning), cái đó đã trở nên rất sôi đọng. nó sẽ bị lắc lư (or "đong đưa")
  Không may mắn Thật không may, sau đó này một vài nhân viên thành phố đã đến và buộc chặt nó lại để đảm bảo an toàn. (In English, you propaly say a short sentence, but when you translate it in Vietnamese, we need more expression to understand. That's why I often write the long sentences in English but you made them became shorter, we are still influenced by our mother languages style) làm cái đó được buộc chặt. Bây giờ, vui vẻ cua chúng tôi xong rồi. Sau đó, niềm vui của chúng tôi đã kết thúc.
  Bạn có thể xem bức ảnh của chiếc gậy cóng  bóng chày ở dưới đây.

  Chiếc Gậy bóng chày lớn nhất

  Hôm nay, tôi sẽ viết về một cái khoác lác điều khó tin ở Canada. Có lẽ, Đất nước này đùng là có hàng trăm địa điểm thu hút khách du lịch. Mỗi cái thú hút nổi tiếng vì có gì đó dúy nhá địa điểm nổi tiếng bởi một thứ duy nhất.
  Thí dụ như, khoảng 30 kilo-mét xa cách nhà tôi khoảng 30 kilo-mét, đó là có chiếc gậy bóng chày lớn nhất trên thế giới. Nó cao  15 mét cao và được làm bắng hợp kim nhôm. Vào những ngày tốt đẹp xưa kia, hki tôi đi còn học  trường cao đẳng gần đó, tôi đã coi thường ngắm nhìn các bạn sinh viên khác mân mê chiếc gậy bóng chày và quay chiếc vọng 90 độ. Cảm giác Thật là vui thích thú! Đôi Dôi khi trời lộng gió thổi mạnh, cái đó nơi đây đã trở nên rất sôi động đọng.
  Thật Không may mắn, ngay sau đó nhân viên thành phố làm cái đó được buộc chặt nó lại. Bây Và giờ đây, vui vẻ cua chúng tôi xong rồi niềm vui của chúng tôi đã không còn nữa.
  Bạn có thể xem bức ảnh của chiếc gậy cóng bóng chày ở dưới đây.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More