Site Feedback

Viet/Eng (my attempt to type in 5 full sentences)

This italki notebook is meant to be sarcastic.

1) Ba người Việt. Hai người nói chuyện với xấu qua. Thứ ba nói rằng cô là một thiên thần.
Nhưng các Thiên Thần ghét người Trung Quốc.

2) Thiên thần yêu nước rất nhiều mà cô hy vọng sẽ tôn trọng khi cô sống ở Atlanta.

3) Văn hóa Việt Nam không bao giờ thay đổi. Họ sẽ ghét tất cả mọi người, nhưng "yêu" tất cả mọi người.

4) Tại sao người dân Việt Nam tìm hiểu các ngôn ngữ khác, nhưng không có sự tôn trọng giáo viên? (I'm so confused.)

5)Chào mừng bạn đến Việt Nam.

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viet/Eng (my attempt to type in 5 full sentences)

  This italki notebook is meant to be sarcastic.

  1) Ba người Việt. Hai người nói chuyện với xấu qua. (do not understand)

  Người thứ ba nói rằng cô ta là một thiên thần.

  Nhưng các Thiên Thần ghét người Trung Quốc. (I don't like this sentence)

  2) Thiên thần yêu nước rất nhiều mà cô hy vọng sẽ tôn trọng khi cô sống ở Atlanta. (do not understand)

  3) Văn hóa Việt Nam không bao giờ thay đổi. (Everything has changed (^^)  

  Họ sẽ ghét tất cả mọi người, nhưng "yêu" tất cả mọi người. (confused (._.)

  4) Tại sao người dân Việt Nam tìm hiểu các ngôn ngữ khác, nhưng không có sự tôn trọng giáo viên? (I'm so confused.) --> It is not true, We are always respected teacher, but some not

  5)Chào mừng bạn đến với Việt Nam. (Good !)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More