Site Feedback

Sentences 23

 

was the weather nice when you were on vacation
vào kỳ nghỉ có thời tiết đẹp phải không?

Your shoes are nice, were they expensive?
đôi giày của bạn đẹp, nó đắt tiến không?

why were you late this morning?
tại sao bạn bị trễ vào buổi sàng?

Was paul at work yesterday? - - yes he was
Anh Paul ở việc làm hôm qua không? - - vang anh đã đi làm

Were they at the party last night? - - no they were too busy
họ ở bữa tiẹc tối qua không? - - không, họ bận lắm

today the weather is nice, but yeserday it was very cold
hôm nay thời tiết đẹp, nhưng hôm qua thời rất lạnh

I'm hungry, can I have something to eat?
Anh đói, xin anh có ăn gì không?

I feel fine this morning, but I was very tired last night
tôi cảm thấy tốt sàng nay, nhưng tôi mệt lắm đêm qua

Where were you at 11am Friday morning?
bạn ở đâu vào 11 sáng thừ sau?

Don't buy these glasses, they're very expensive
đừng mua kinh nay, nó đắt quá

I like your new jacket, was it expensive?
tôi thích ao khoác mới của bạn, nó mắc tiền không?

This time last year I was in Paris
lần nay năm ngoài tôi ở Paris

Where are the children? - - I don't know they were here a few minutes ago
Trẻ con ở đâu? - - tôi không biết, con ở đây vài phút trườc

We weren't happy with the hotel. Our room was very small and it wasn't clean
Chúng tôi không vui với khach sán. Phòng của chúng tôi rất nhỏ và phòng không sạch

Khanh wasn't at work last week because he was sick, but he's better now
Chú khanh không ở làm tuần trườc vị ông ấy bị ốm, nhưng ông ấy bình phục

Yesterday was a holiday, so the banks were closed. Theyre open today
hôm qua là ngày nghỉ thì vậy ngân hàng đóng cửa. Họ đang mở hôm nay

Were Mandy and Richard at the party? Mandy was there but Richard wasn't
Chị Mandy và Anh Richard đã đi ở buổi tiẹc không? - - chị Mandy ở đó, nhưng anh Richard không đi

where are my keys? - - I dont know they were on the table but theyre not there now
Chìa khóa ở đâu? - - tôi không biết, nó tren bàn, nhưng bây giờ không ở đó

You weren't home last night. Where were you?
Đêm qua anh không ở nhà. Anh đã đi đâu

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 23

  was the weather nice when you were on vacation
  vào kỳ nghỉ có thời tiết đẹp phải không? -> Vào kỳ nghỉ thời tiết có đẹp không?

  Your shoes are nice, were they expensive?
  đôi giày của bạn đẹp, nó đắt tiến không? -> Đôi giày của bạn đẹp lắm, nó đắt tiền không?

  why were you late this morning? -> Tại sao sáng nay bạn đi trễ?
  tại sao bạn bị trễ vào buổi sàng?

  Was paul at work yesterday? - - yes he was
  Anh Paul ở việc làm hôm qua không? - - vang anh đã đi làm 

  Anh Paul có đi làm hôm qua không? - - Vâng anh ấy có đi làm.

  Were they at the party last night? - - no they were too busy
  họ ở bữa tiẹc tối qua không? - - không, họ bận lắm

  Họ có dự buổi tiệc tối qua không? -- Không, họ bận lắm.

  today the weather is nice, but yeserday it was very cold
  hôm nay thời tiết đẹp, nhưng hôm qua thời rất lạnh


  I'm hungry, can I have something to eat?
  Anh đói, xin anh có ăn gì không? -> Anh đói quá, có gì cho anh ăn không?

  I feel fine this morning, but I was very tired last night
  tôi cảm thấy tốt sàng nay, nhưng tôi mệt lắm đêm qua
  Sáng nay tôi thấy khỏe, nhưng tối qua tôi mệt lắm.


  Where were you at 11am Friday morning?
  bạn ở đâu vào 11 sáng thừ sau?  -> thứ sáu

  Don't buy these glasses, they're very expensive
  đừng mua kinh nay, nó đắt quá -> cái kính này

  I like your new jacket, was it expensive?
  tôi thích ao khoác mới của bạn, nó mắc tiền không? -> Cái áo

  This time last year I was in Paris
  lần nay năm ngoài tôi ở Paris -> Giờ này năm ngoái, tôi đang ở Paris

  Where are the children? - - I don't know they were here a few minutes ago
  Trẻ con ở đâu? - - tôi không biết, con ở đây vài phút trườc

  Mấy đứa trẻ con đâu rồi? -- Tôi không biết, vài phút trước chúng vẫn còn ở đây mà.

  We weren't happy with the hotel. Our room was very small and it wasn't clean
  Chúng tôi không vui với khach sán. Phòng của chúng tôi rất nhỏ và phòng không sạch
  Chúng tôi không hài lòng với cái khách sạn. Phòng của chúng tôi vừa nhỏ vừa không sạch.


  Khanh wasn't at work last week because he was sick, but he's better now
  Chú khanh không ở làm tuần trườc vị ông ấy bị ốm, nhưng ông ấy bình phục
  Chú Khanh không đi làm tuần trước vì bị ốm, nhưng ông ấy khỏe lại rồi.


  Yesterday was a holiday, so the banks were closed. Theyre open today
  hôm qua là ngày nghỉ thì vậy ngân hàng đóng cửa. Họ đang mở hôm nay.

  Hôm qua là ngày nghỉ nên ngân hàng đóng cửa. Hôm nay họ mở cửa rồi.

  Were Mandy and Richard at the party? Mandy was there but Richard wasn't
  Chị Mandy và Anh Richard đã đi ở buổi tiẹc không? - - chị Mandy ở đó, nhưng anh Richard không đi
  Chị Mandy và anh Richard có dự tiệc không? -- Chị Mandy đã ở đó, nhưng anh Richard không đi.


  where are my keys? - - I dont know they were on the table but theyre not there now
  Chìa khóa ở đâu? - - tôi không biết, nó tren bàn, nhưng bây giờ không ở đó
  Chìa khóa của tôi đâu rồi? - - Tôi không biết, nó nằm trên bàn, nhưng giờ lại không có ở đó.


  You weren't home last night. Where were you?
  Đêm qua anh không ở nhà. Anh đã đi đâu

   

  I change these senteces so they would sound more naturally :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More