Site Feedback

Kỷ niệm em nào đềm nhất ơ Việt Nam.

Kỷ niệm nào của anh là em đềm nhất ở Việt Nam? Anh chắc chắn khi tụi mình đã đi vịnh Ha Lọng năm trước. Sáu người bạn gặp ơ đó để cùng nghỉ ngơi và du lịch vui vẻ.
Vô số núi tươi tốt nằm nước biển. Phong cảnh đep hơn cai bất cứ gì anh đã thấy. Chúng ta ăn hải sản khác nhau và uống bia. Sau đó đa số người đều chán một chút, chúng ta đi chạy lấy đà vào nươc biển ấm. Hôm đó chúng tôi vui chơi rất nhiều ở tầu.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Kỷ niệm nào của anh là em đềm nhất ở Việt Nam? " Kỉ niệm nào với anh là êm đềm nhất ở Việt Nam?" i think it should be "Kỉ niệm nào là ấn tượng nhất với anh ở Việt Nam?"

   

  Anh chắc chắn ( i think it's your opinion so you should use " i think" = "anh cho rằng") khi tụi mình đã đi vịnh Ha Lọng năm trước. " Anh cho rằng là kỉ niệm chúng mình đi vịnh Hạ Long hồi năm trước"...." Kỉ niệm ấn tượng với anh nhất tại Việt Nam là khi chúng mình cùng đi du lịch vịnh Hạ Long hồi năm trước"

   

  Sáu người bạn gặp ơ đó để cùng nghỉ ngơi và du lịch vui vẻ." Sáu người chúng ta đã gặp nhau ở đó và cùng đi du lịch nghỉ ngơi rất vui vẻ"

   

  Vô số núi tươi tốt nằm nước biển. " Ở đó có rất nhiều núi đá vôi đẹp"

   

  Phong cảnh đep hơn cai bất cứ gì anh đã thấy. " Anh cho rằng phong cảnh nơi đây vô cùng đẹp và đẹp hơn rất nhiều so với những nơi anh từng thấy "

   

  Chúng ta ăn hải sản khác nhau và uống bia. " Chúng ta đã cùng nhau đi ăn nhiều loại hải sản và uống bia"

   

  Sau đó đa số người đều chán một chút, chúng ta đi chạy lấy đà vào nươc biển ấm. " Tuy đa số mọi người có vẻ chán một chút lúc đó, sau đó chúng ta đã chạy lấy đà nhảy vào nước biển ấm"

   

  Hôm đó chúng tôi vui chơi rất nhiều ở tầu. " Ngày hôm đó chúng ta đã vui chơi rất nhiều trên tầu or du thuyền"


   

   

  Kỷ niệm em nào đềm nhất ơ Việt Nam.

  Question: Kỷ niệm nào êm đềm nhất ở Việt Nam?

  Sentence: Kỷ niệm êm đềm nhất ở Việt Nam!


  Kỷ niệm nào của anh là em êm đềm nhất ở Việt Nam? Anh chắc chắn khi tụi mình đã đi vịnh Ha Lọng năm trước. Sáu người bạn đã gặp ơ  đó để cùng nghỉ ngơi và du lịch vui vẻ.
  Vô số Rất nhiều ngọn núi tươi tốt hùng vĩ nằm nước ngay biển. Phong cảnh đep hơn cai bất cứ cái gì anh đã từng thấy. Chúng ta đã ăn nhiều loại hải sản khác nhau và uống bia. Sau đó đa số mọi người đều (cảm thấy) chán một chút, chúng ta đi chạy lấy đà nhảy vào nươc nước biển ấm. Hôm đó chúng tôi ta đã vui chơi rất nhiều ở tầu tàu.

   

  In my opinion: you are using "Anh, chúng ta" to tell or remember with one of 6 people went the trip with you. It is correct structure.

  Kỷ niệm em nào êm đềm nhất ơ  Việt Nam? / Kỷ niệm êm đềm nhất ở Việt Nam !

  Kỷ niệm nào của anh tôiem êm đềm nhất (khi) ở Việt Nam? Anh Tôi chắc chắn (đó) là khi tụi mình chúng tôi đã đi vịnh Ha Lọng Hạ Long (vào) năm trước. Sáu người bạn gặp nhau ơ  đó để cùng nghỉ ngơi và du lịch (thật) vui vẻ.
  Vô số Nhiều ngọn núi tươi tốt hùng vĩ nằm nước ngay sát biển. Phong cảnh đep đẹp hơn cai bất cứ cái  anh tôi đã từng thấy. Chúng ta tôi ăn nhiều (loại) hải sản khác nhau và uống bia. Sau đó đa số mọi người đều hơi chán một chút, chúng ta tôi đi chạy lấy đà để nhảy vào nươc nước biển ấm. Hôm đó, chúng tôi vui chơi rất nhiều ở trên tầu tàu.

  Kỷ niệm êm nào đềm nhất Việt Nam.

  Kỷ niệm nào của anh là êm đềm nhất ở Việt Nam? Tôi chắc chắn (đó là) khi tụi mình chúng tôi đã đi vịnh Hạ Long năm trước. Sáu người bạn gặp đó để cùng nghỉ ngơi và du lịch vui vẻ.


  Vô số Nhiều ( ngọn ) núi tươi tốt hùng vĩ ( "tươi tốt" is just use when you describe the plant like trees, vegetable ... in this case, you should use "hùng vĩ" to describe the mountains ) nằm nước ngay biển. Phong cảnh đẹp hơn cai bất cứ nhữngtôi đã thấy. Chúng tôi ăn (nhiều) hải sản khác nhau và uống bia. Sau đó đa số mọi người đều chán mệt một chút, chúng tôi đi chạy lấy đà để nhảy vào nước biển ấm. Hôm đó chúng tôi vui chơi rất nhiều ở (trên ) tàu.

   

  Above i've pointed some mistakes about diacritical marks, pronouns, vocabulary ... Hope it was useful to you to learning Vietnamese. Keep trying.

  Anh viết Tiếng Việt rất tốt và bức hình chụp đính kèm cũng rất đẹp . :-)

   

  Linh

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More