Site Feedback

Sentences 24

 

Why were you late this morning? - - the traffic was bad
tại sao anh bị trễ sáng nay? - - tắc nghiẽn giao thông

Was your exam difficult? - - no, it was easy
Thi của em khó không? - - không khó, nó dễ dàng

Where were they last week? - - They were on Vacation
Họ đã đi đâu tuần trườc? - - họ đi kỷ nghĩ

How much was your new camera? - - It was three hundred dollars
máy ảnh mới của em giá bao nhiều tiến? - - nó giá ba trăm đô la

Why were you angry yesterday? - - Because you were very late
Làm sao em tức giận hôm qua? - - vị anh rất muộn

Was the weather nice last week? - - yes it was warm and beautiful
tuần trườc trời có đẹp không? - - váng trời ấm áp và đẹp

I brush my teeth every morning, but this morning I forgot
Tôi đanh răng mỗi sáng, nhưng sáng nay tôi đã quên

Sophie worked at that bank from January to June last year
em Sophie đã làm ở ngân hàng kia từ tháng một đến tháng sau năm ngoái

Yesterday it rained all morning, it stopped at lunch time
Hôm qua trời mưa cả sáng, mưa dưng lại lúc nghỉ trua

We enjoyed the party last night
Chúng tôi rất thích bữa tiệc đêm qua

We danced a lot and talked to a lot of people
Chúng tôi đã nhảy rất nhiều và nói chuyên với nhiều người

The party ended at midnight
bữa tiệc xong lúc nửa đêm

I usually get up early, but this morning I got up at 10am
Tôi thường ngủ dạy sờm, nhưng sáng nay tôi ngủ dạy lúc 10am

We did a lot of work yesterday
Chúng tôi đã làm nhiều việc làm hôm qua

Sonia went to the movies three times last week
Chị Sonia đã đi xem phim ba lần trong vong tuần trườc

Enzo came into the room, took off his coat, and sat down
Anh Enzo đã mời vào phòng, coi aó khoac và ngồi xuống

It was hot in the room, so I opened the window
phòng nay nóng, thi tôi mở cửa sổ

The movie was very long. It started at 10:50pm and finished at 1:30am
Phim nay rất dài. Nó bắt đầu từ 10:50pm và kết thưc vào 1:30am

When I was a child, I wanted to be a doctor
Khi tôi là đứa trẻ, tôi muốn làm một bác sĩ

The accident happened last sunday afternoon
tai nan xảy ra vào buổi chiêu Chủ nhất trườc

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 24

  Why were you late this morning? - - the traffic was bad
  tại sao anh bị trễ sáng nay? - - tắc nghiẽn giao thông

  Was your exam difficult? - - no, it was easy

  Kì thi của em khó không? - - không khó, nó dễ dàng ( thôi ) .

  Where were they last week? - - They were on Vacation
  Họ đã đi đâu tuần trưc? - - họ đi đã có một kỳ ngh.

  How much was your new camera? - - It was three hundred dollars
  Máy ảnh mới của em giá bao nhiều tiến? - - Nó giá ba trăm đô la.

  Why were you angry yesterday? - - Because you were very late
  Làm Tại sao em tức giận vào hôm qua? - - anh đến rất muộn.

  Was the weather nice last week? - - yes it was warm and beautiful
  Tuần trườc trời có đẹp không? - - Vâng, trời ấm áp và đẹp.

  I brush my teeth every morning, but this morning I forgot
  Tôi đánh răng mỗi sáng, nhưng sáng nay tôi đã quên.

  Sophie worked at that bank from January to June last year
  Em Sophie đã làm (việc) ở ngân hàng kia từ tháng một đến tháng sáu năm ngoái.

  Yesterday it rained all morning, it stopped at lunch time
  Hôm qua trời mưa cả (buổi) sáng, mưa dng lại lúc nghỉ trưa.

  We enjoyed the party last night
  Chúng tôi rất thích bữa tiệc đêm qua.

  We danced a lot and talked to a lot of people
  Chúng tôi đã nhảy rất nhiều và nói chuyên với nhiều người.

  The party ended at midnight
  Bữa tiệc xong lúc nửa đêm.

  I usually get up early, but this morning I got up at 10am
  Tôi thường ngủ dậy sm, nhưng sáng nay tôi ngủ dy lúc 10am ( 10 giờ sáng ).

  We did a lot of work yesterday
  Chúng tôi đã làm nhiều việc làm hôm qua.

  Sonia went to the movies three times last week
  Chị Sonia đã đi xem phim ba lần trong vong vào tuần trườc.

  Enzo came into the room, took off his coat, and sat down
  Anh Enzo đã mời vào phòng, cởi áo khoác và ngồi xuống.

  It was hot in the room, so I opened the window
  Phòng này nóng, thi nên tôi mở cửa sổ.

  The movie was very long. It started at 10:50pm and finished at 1:30am
  Phim này rất dài. Nó bắt đầu từ 10:50pm ( 10:50 tối ) và kết thúc vào (lúc) 1:30am (1:30 sáng).

  When I was a child, I wanted to be a doctor
  Khi tôi là đứa trẻ, tôi muốn làm một bác sĩ .

  The accident happened last sunday afternoon
  Tai nn xảy ra vào buổi chiều Chủ nhật (tuần ) trước.

   

  Good job! Keep trying!

   

  Linh

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More