Site Feedback

ang intsik pangalan ko ay Lulanke

Maraming lingo na naklilipas ang sumulat ng texto Tagalog.
Ang pangalan ko ay Roland, kase ang intsik pangalan ko ay Lulanke.
Ang asawa ko ay galit sa akin, kase nagaaral ng wikang intsik
“Bakit ka hindi mag-aral ng wikang Takalog”
Sinabi sa kanya “kase ang wikang Tagalog masyado mahirap!”
Dahil sinubukan kong isulat ang text na ito!

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  I failed to correct the title of your entry - ang intsik pangalan ko ay Lulanke. 

  "Ang pangalang Intsik ko ay Lulanke" = My Chinese name is Lulanke. 
  "Ang pangalan ko sa Intsik ay Lulanke" = My name in Chinese is Lulanke.

  "Sa Intsik, ang pangalan ko ay Lulanke" = In Chinese, my name is Lulanke.

  "Ang Chinese name ko ay Lulanke" - This is how we might actually say it here.  :-)

   

  (Sorry, I have to give this in 2 parts since there is a limit to the number of characters for each reply.)

   

  Sinabi sa kanya “kase ang wikang Tagalog masyado mahirap!”
  Sabi/Sinabi ko sa kanya, “kasi ang wikang Tagalog ay masyadong mahirap!” = I told her, “because the Tagalog language is very difficult!”

  Dahil sinubukan kong isulat ang text na ito! = Because I tried to write this text! (?)

  Dahil dito/dun, sinubukan kong isulat ang text na ito! = Because of this/that, I tried to write this text!

  Kaya sinubukan kong isulat ang text na ito! = That’s why I tried to write this text!

  Iyan/’yan ang dahilan kung bakit sinubukan kong isulat ang text na ito! = That’s the reason why I tried to write this text!

   

  Maraming lingo na naklilipas ang sumulat ng texto Tagalog.

  Maraming linggo na ang nakalipas/nakalilipas mula noong huli akong sumulat (ng textong/tekstong Tagalog) sa Tagalog. = Many weeks have (already) passed since I last wrote (Tagalog text) in Tagalog.

  Ang pangalan ko ay Roland, kase ang intsik pangalan ko ay Lulanke.

  Ang pangalan ko ay Roland kasi ang pangalang Intsik ko ay Lulanke. = My name is Roland because my Chinese name is Lulanke.

  Ang asawa ko ay galit sa akin, kase nagaaral ng wikang intsik
  Ang asawa ko ay galit sa akin kasi nag-aaral ako ng (wikang) Intsik. = My wife is mad at me because I am learning Chinese (the Chinese language).

  “Bakit ka hindi mag-aral ng wikang Takalog”

  “Bakit ka hindi mag-aral ng (wikang) Tagalog?” = “Why not learn Tagalog (the Tagalog language)?” or based on the flow of the story, this can be taken to mean “Why not learn Tagalog instead?”

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More