Site Feedback

Sentence 38

 

Le has a headache. He's a had a headache since he got up this morning
Anh Le bị nhức đầu. Anh ấy có nhức đầu kể từ thức dậy sáng nay

I'm studying Vietnamese. I've studied Vietnamese for six months
Tôi đang học tiếng Việt. Tôi đá học tiếng việt cách đây sau tháng

How long have they been in Can Tho?
Họ được bao lâu ở Can Tho?

How long have you known Quyen?
Bạn đã quen với Chị Quyen bao lâu rồi?

How long has she studied Italian?
chị ấy đã học tiếng Y bao lâu rồi?

How long has he lived in Hanoi?
Ông ấy đã sồng ở Ha noi bao lâu rồi?

How long have you been a teacher?
bạn được là giào viên bao lâu rồi?

How long has it been raining?
trời có mưa bao lâu rồi?

They've been married for ten years
người ta được kết hôn mười năm rồi

Luong has lived in Canada since April
Anh Luong sồng ớ Canada từ Tháng Tư

Ngoc and I are friends, I know her very well
em Ngoc và tôi là bạn. Tôi biết em ấy rất tốt

Trang and I are friends, I've known her for a long time
Chị Trang và tôi là bạn. Tôi đã quen Chị ấy lâu rồi

Sorry I'm late. How long have you been waiting?
xin lỗi tôi bị trễ. Bạn đã đợi mất bao lâu?

Quang works in a hotel now, he likes his job a lot
Chú Quang làm việc ở một khách săn

Huong is reading the newspaper, shes been reading it for two hours
Cô Huong đang đọc tờ báo, cô đọc nay cách đây hai tiếng rồi

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Sentence 38

  Le has a headache. He's a had a headache since he got up this morning
  Anh Le bị nhức đầu. Anh ấy có bị nhức đầu kể từ lúc anh ấy thức dậy sáng nay

  I'm studying Vietnamese. I've studied Vietnamese for six months
  Tôi đang học tiếng Việt. Tôi đá đã học tiếng việt cách đây sau tháng

  How long have they been in Can Tho?
  Họ được bao lâu ở Can Tho? => Họ đã ở Cần Thơ bao lâu?

  How long have you known Quyen?
  Bạn đã quen với Chị Quyen bao lâu rồi?

  How long has she studied Italian?
  chị ấy đã học tiếng Y Ý bao lâu rồi?

  How long has he lived in Hanoi?
  Ông ấy đã sồng sống ở Ha noi bao lâu rồi? => I see you type incorrect that word many times. I dont know is it your keyboard's problem or your mistake?

  How long have you been a teacher?
  bạn được là giào viên bao lâu rồi? => bạn làm giáo viên bao lâu rồi? or bạn đi dạy được bao lâu rồi?

  How long has it been raining?
  trời có mưa bao lâu rồi? => trời đã mưa bao lâu rồi?

  They've been married for ten years
  người ta được Họ đã kết hôn mười năm rồi

  Luong has lived in Canada since April
  Anh Luong sồng ớ Canada từ Tháng Tư

  Ngoc and I are friends, I know her very well
  em Ngoc và tôi là bạn. Tôi biết em ấy rất tốt

  Trang and I are friends, I've known her for a long time
  Chị Trang và tôi là bạn. Tôi đã quen Chị ấy lâu rồi

  Sorry I'm late. How long have you been waiting?
  xin lỗi tôi bị trễ. Bạn đã đợi mất bao lâu? => you can say bạn chờ (đợi) lâu chưa?

  Quang works in a hotel now, he likes his job a lot
  Chú Quang làm việc ở một khách săn sạn, chú rất thích công việc của chú

  Huong is reading the newspaper, shes been reading it for two hours
  Cô Huong đang đọc tờ báo, cô đọc nay cách đây hai tiếng rồi => cô đã đọc nó (tờ báo) hai tiếng rồi.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More