Site Feedback

Tungkol sa akin

Magandang araw! Ako’y si Adam. Ako ay dalawampu't apat taong gulang na. Taga-Scotland ako. Gustong-gusto ko ang Pilipinas. Susunod na buwan ako pagpunta sa Panay! Ako pag-aaral ng Filipino. Salamat.

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

    OOPT

  Tungkol sa akin

  Magandang araw! Ako’y si Adam. Ako ay dalawampu't apat taong gulang na. Taga-Scotland ako. Gustong-gusto ko ang Pilipinas. Susunod na buwan ako pagpunta sa Panay! Ako pag-aaral ng Filipino. Salamat.

   

  Magandang araw! Ako si Adam. Ako ay dalawampu't apat na taong gulang. Nakatira ko sa Scotland. Gustong-gusto ko ang Pilipinas kaya sa susunod na buwan, pupunta ako doon para mag-aaral ng Tagalog. Salamat.

   

  Great job dude. You need to practice a tad bit, but I think your Tagalog is on point.

  Magandang araw! Ang pangalan ko ay Adam, dalawampu't apat na taong gulang na ako at Kasalukuyang nakatira sa Scotland. Gustong-gusto ko talaga ang Pilipinas. Kaya  sa susunod na buwan ay pupunta ako sa Pilipinas anupat pagaaralan ko ang  wikang Filipino.Salamat.

   

   

  This is the right tagalog grammar :) hope it can help you

   

  To complement the corrections made by Doris Day, these may help you understand why so:

  susunod = will follow; follow (imperative)

  - Mauna ka at susunod ako. = You go first and I will follow.

  - Susunod ka sa payo ng mga magulang mo.  = Follow the advice of your parents.

  ang susunod = the next (one after)

  - Ang susunod na buwan sa Mayo ay Hunyo. =  The next month to May is June.    

  sa susunod = (on the) next; on the following

  - Sa susunod na buwan na ang kaarawan mo . = Next month is already your birthday.

  pagpunta = the act of going/coming; when + subject + go(es)/come(s)

  - Ang pagpunta ko sa Libya ay hindi natuloy. = My (act of) going to Libya did not push through.

  - Magdala ka ng pagkain pagpunta mo dito. = Bring food when you come over (here).  

  pupunta = will go/come

  - Pupunta ako sa inyo bukas. = I will go to your place tomorrow.  (Although “(sa) inyo” just means “yours”, when used in this sense, it means “your place/home”).  

  pag-aaral = the act of studying; the study/studies

  - Ang pag-aaral mo ng Tagalog ay kahanga-hanga. = Your (act of) studying (of) Tagalog is admirable.

  - Ang lolo mo ba ang gumastos sa pag-aaral mo?  = Was your grandfather the one who spent/paid for your studies?

  nag-aaral = studying/learning

  - Ang bata ay nakatulog habang nag-aaral. = The child fell asleep while studying.  

  Therefore:

  Susunod na buwan ako pagpunta sa Panay! = Month that will follow when I go to Panay. (Can be understood, but quite awkward.)

  Sa susunod na buwan ako ay pupunta sa Panay! = Next month I will go/am going to Panay!  (You may also use “pupunta ako” in place of “ako ay pupunta”)

  Sa susunod na buwan ako pupunta sa Panay! = Next month is when I will go/am going to Panay!

  Sa susunod na buwan ang pagpunta ko sa Panay! = Next month is when I go to Panay! (This is the direct translation, but the back-translation might be more like “My (act of) going to Panay will be next month!” => “My trip to Panay will be next month!”)

  I hope you’ll find these helpful.

   

  Tungkol sa akin

  Magandang araw! Ako’y si Adam. Ako ay dalawampu't apat na taong gulang na. Taga-Scotland ako. Gustong-gusto ko ang Pilipinas. Sa Susunod na buwan ako ay pagpupunta sa Panay! Ako ay pnag-aaral ng Filipino. Salamat.

   

   

  Good Job!

   

  Panay is a nice place ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More