Site Feedback

Прави стари американац - Линкољн Таун Кар ('88)

Здраво! Недавно jе догодио се ми значаjан дога˜ђаj - купио сам кола. Али не просто кола, него стари квадратан (правокутан) Линкољн Таун Кар 1988 године! Ово jе велики... не, голем и огроман аутомобил. Прави американац! Кад гледам ово возило споља, имам осећаj да има само две округле детаље: волан и точкове, све остало jе квадратно.

Обожавам старе квадратне возила. Савремене масовне jеднолике кола са предњим погоном и округластим обликом ме не узбуђиваjу - личе на комадић сапуна.
Сасвим друга ствар jе старе кола: у њима има дах эпохе.

Што се тиче мога Линкољна, све се jе задесио врло неочекивано, као пролив :)
Седим на послу, уместо да радим куцам по интернету и видим оглас о продаjу Таун Кара. Цена - више него jефтино (умало мање од хиљада и по еура). Нисам имао слодобног новца (морао сам да купим неке ствари кући и на љетниковац), али у овом тренутку имао сам избор: сад или никад (jер ако не купим сада, више таквих огласа можда неће бити - бит ће или веома скупа вариjанта у врло добром ставу, или Таун Кар 1991 године и млађи, коjи већ ниjе квадратан).

Увече сусрео сам са власником Таун Кара. Погледао сам кола. Стаjали су jеденаест година без покрета jер човек, коjи возио овим Таун Каром, умро 2003 г. Али упркос тому, став кола био jе доста добар.

Jедном речjу, постао сам власником изванредног аутомобила. Следећи пут причаћу детаљниjе о доцниjе судбине Таун Кара. Предстоjе много посла.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Прави стари американац - Линколн Таун Кар ('88)

  Здраво! Недавно ми се догодио значаjан дога˜ђаj - купио сам кола. Али не просто кола, него стари квадратан (правокутан) Линколн Таун Кар 1988 године! Ово jе велики... не, голем и огроман аутомобил. Прави американац! Кад гледам ово возило споља, имам осећаj да има само два округла детаља: волан и точкове, све остало jе квадратно.

  Обожавам стара квадратна возила. Савремена масовна jеднолична кола са предњим погоном и округластим обликом ме не узбуђу - личе на комадић сапуна.
  Сасвим друга ствар су стара кола: у њима има дах эпохе.

  Што се тиче мога Линколна, све се десио врло неочекивано, као пролив :)
  Седим на послу, уместо да радим, куцам по интернету и видим оглас за продаjу Таун Кара. Цена - више него jефтино (нешто мање од хиљада и по еура). Нисам имао слодобног новца (морао сам да купим неке ствари кући и на летниковцу), али у овом тренутку имао сам избор: сад или никад (jер ако не купим сада, више таквих огласа можда неће бити - биће или веома скупа вариjанта у врло добром стању, или Таун Кар 1991 године и млађи, коjи већ ниjе квадратан).

  Увече сусрео сам са власником Таун Кара. Погледао сам кола. Стаjала су jеденаест година без покрета jер човек, коjи је возио овај Таун Кар, умро је 2003 г. Али упркос тому, стање кола било jе доста добро.

  Jедном речjу, постао сам власник изванредног аутомобила. Следећи пут причаћу детаљниjе о доцниjој судбини Таун Кара. Престоjе много посла.

   

  Прави стари американац - Линкољн Таун Кар ('88)

  Здраво! Недавно  ми се догодио се ми значаjан догађаj - купио сам кола(правилније је рећи ауто). Али не просто кола, него стари квадратан (правокутан) Линкољн Таун Кар 1988 године! Ово jе велики... не, голем и огроман аутомобил. Прави американац! Кад гледам ово возило споља, имам осећаj да има само два округла детаља: волан и точкове, све остало jе квадратно. 

  Обожавам стара квадратна возила. Савремени,масовни,jеднолики аутомобили са предњим погоном и округластим обликом ме не узбуђуjу - личе на комадић сапуна. 
  Сасвим друга ствар су стара кола(али опет је боље рећи стари аутомобили): у њима има дах епохе.
  Што се тиче мога Линкољна, све се десило(не можете користити и се и је)врло неочекивано, као пролив :) 
  Седим на послу, уместо да радим куцам по интернету и видим оглас о продаjу Таун Кара. Цена - више него jефтино (умало мање од хиљада и по еура). Нисам имао вишка новца (морао сам да купим неке ствари кући и на љетниковац), али у овом тренутку имао сам избор: сад или никад (jер ако не купим сада, више таквих огласа можда неће бити - биће или веома скупа вариjанта у врло добром ставу, или Таун Кар 1991. године и млађи, коjи већ ниjе квадратан). 

  Увече срео сам се са власником Таун Кара. Погледао сам кола. Стаjала су jеданаест година без покрета jер је човек, коjи се возио овим Таун Каром, умро 2003 г. Али упркос томе, став кола био jе доста добар. 

  Jедном речjу, постао сам власником изванредног аутомобила. Следећи пут причаћу детаљниjе о доцниjе даљој судбини Таун Кара. Предстоjи много посла.

   

   

  Овај текст је добар.Видим да је Ваш Српски веома добар такође.Углавном правите грешке код помоћних глагола и повратне заменице себе/се, и поред тога порадите на слагању глагола и придева са именицама.Честитам на куповини и желим Вам да Вас ауто добро служи! :)

  (This writing is good.I see that your Serbian is very good too.Mostly you made mistake with auxiliary verbs and pronoun sebe/se.lso you should work on agreement between verbs and adjectives with nouns.Congratulation for your new car and I wish you it will serves you well.)

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Serbian

  Show More