Site Feedback

toi muon hoc tieng viet

xin chao
toi la nguoi dai loan~
toi ten la chan!
toi muon hoc tieng viet!!!
toi chi biet noi mot chut tieng viet
toi biet tieng anh va tieng trung


co ai muon hoc tieng trung khong??
↓↓
Skype:mi30227mi30227
add me!! right now~^^

Share:

 

11 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  toi muon hoc tieng viet ---> tôi muốn học tiếng Việt

  xin chao ---> Xin chào
  toi la nguoi dai loan~ ---> Tôi là người Đài Loan
  toi ten la chan! ---> Tôi tên là Chan
  toi muon hoc tieng viet!!! ---> Tôi muốn học tiếng Việt
  toi chi biet noi mot chut tieng viet ---> Tôi chỉ biết nói một chút tiếng Việt
  toi biet tieng anh va tieng trung  ---> tôi biết tiếng Anh và tiếng Trung


  co ai muon hoc tieng trung khong?? ---> Có ai muốn học tiếng Trung không?

   

  Oh, tiếng Việt của bạn rất tốt. Bạn chỉ thiếu mỗi các dấu thôi (dầu huyền, nặng, ngã, sắc). Chúc mừng bạn. Bạn sẽ tiến bộ rất nhanh đó.


  ↓↓
  Skype:mi30227mi30227
  add me!! right now~^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More