Site Feedback

Ekzercoj

Father makes a cake. = Patro faras kukon.
The boy will-have the sugar. = La knabo havos la sukeron.
The son forgot the milk. = La filo forgesis la lakton.
The boys drink tea. = La knaboj trinkas teon.
The friend sold the bread. = La amiko vendis la panon.
The teacher sees a boy. = La instruisto vidas filon.
The son has a friend. = La filo havas amikon.
The brother made bread. = La frato faris panon.
The boys will-have cake. = La knaboj havos kukon.
Father forgot the sugar. = Patro forgesis la sukeron.
The boys had friends. = La knaboj havis amikojn.
The sons saw the bread. = La filoj vidis la panon.
The brothers sell sugar. = La fratoj vendas sukeron.
The teacher forgets the boy. = La instruisto forgesas la knabon.
The friend will-drink milk. = La amiko trinkos lakton.
The sons are-making cakes. = La filoj faras kukojn.
Father will-sell the cake. = Patro vendos la kukon.
The friend had bread. = La amiko havis panon.
The boys will-see the teachers. = La knaboj vidos la instruistojn.
The teachers drink coffee. = La instruistoj trinkas kafon.

A healthy boy drinks warm milk. = Sana knabo trinkas varman lakton.
The new shop sells dry cakes. = La nova butiko vendas sekajn kukojn.
The big teacher met the new friends. = La granda instruisto renkontis la novajn amikojn.
The good friends will-make a beautiful cake. = La benaj amikoj faros belan kukon.

The small girl met the ugly sisters. = La malgranda knabino renkontis la malbelajn fratinojn.
The old cup has new lemonade. = La malnova tasso havas novan limonadon.
The new cup has old milk. = La nova tasso havas malnovan lakton.
Mother will-wash the small cups. = Patrino lavos la malgrandajn tassojn.
The small boy carried the new bread. = La malgranda knabo portis la novan panon.
Cold water washes a small boy. = Malvarma arvo lavas malgrandan knabon.

I forgot my pen. = Mi forgesis mian plumon.
We don't have paper. = Ni ne havas paperon.
My daughter requested warm milk. = Mia filino petis varman lakton.
Her old friend didn't write. = Ŝia malnova amiko ne skribis.
You will meet their old friends. = Vi renkontos iliajn malnovajn amikojn.
She will have the warm water. = Ŝi havos la varman akvon.
Your new teacher forgot your sugar. = Via nova instruisto forgesis vian sukeron.
The boys hate our new teacher. = La knaboj malamas nian novan instruiston.
They sell tea and (kaj) coffee. = Ili vendas teon kaj kafon.
We will sell her cake and his pens. = Ni vendos ŝian kukon kaj liajn plumojn.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ekzercoj

  Father makes a cake. = Patro faras kukon.
  The boy will-have the sugar. = La knabo havos la sukeron.
  The son forgot the milk. = La filo forgesis la lakton.
  The boys drink tea. = La knaboj trinkas teon.
  The friend sold the bread. = La amiko vendis la panon.
  The teacher sees a boy. = La instruisto vidas knabon.
  The son has a friend. = La filo havas amikon.
  The brother made bread. = La frato faris panon.
  The boys will-have cake. = La knaboj havos kukon.
  Father forgot the sugar. = Patro forgesis la sukeron.
  The boys had friends. = La knaboj havis amikojn.
  The sons saw the bread. = La filoj vidis la panon.
  The brothers sell sugar. = La fratoj vendas sukeron.
  The teacher forgets the boy. = La instruisto forgesas la knabon.
  The friend will-drink milk. = La amiko trinkos lakton.
  The sons are-making cakes. = La filoj faras kukojn.
  Father will-sell the cake. = Patro vendos la kukon.
  The friend had bread. = La amiko havis panon.
  The boys will-see the teachers. = La knaboj vidos la instruistojn.
  The teachers drink coffee. = La instruistoj trinkas kafon.

  A healthy boy drinks warm milk. = Sana knabo trinkas varman lakton.
  The new shop sells dry cakes. = La nova butiko vendas sekajn kukojn.
  The big teacher met the new friends. = La granda instruisto renkontis la novajn amikojn.
  The good friends will-make a beautiful cake. = La bonaj amikoj faros belan kukon.

  The small girl met the ugly sisters. = La malgranda knabino renkontis la malbelajn fratinojn.
  The old cup has new lemonade. = La malnova taso havas novan limonadon.
  The new cup has old milk. = La nova taso havas malnovan lakton.
  Mother will-wash the small cups. = Patrino lavos la malgrandajn tasojn.
  The small boy carried the new bread. = La malgranda knabo portis la novan panon.
  Cold water washes a small boy. = Malvarma akvo lavas malgrandan knabon.

  I forgot my pen. = Mi forgesis mian plumon.
  We don't have paper. = Ni ne havas paperon.
  My daughter requested warm milk. = Mia filino petis varman lakton.
  Her old friend didn't write. = Ŝia malnova amiko ne skribis.
  You will meet their old friends. = Vi renkontos iliajn malnovajn amikojn.
  She will have the warm water. = Ŝi havos la varman akvon.
  Your new teacher forgot your sugar. = Via nova instruisto forgesis vian sukeron.
  The boys hate our new teacher. = La knaboj malamas nian novan instruiston.
  They sell tea and (kaj) coffee. = Ili vendas teon kaj kafon.
  We will sell her cake and his pens. = Ni vendos ŝian kukon kaj liajn plumojn.

   

  Bonege!!! Gratulojn!

   

  Only some small mistakes. Mainly, cup = taso.

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Esperanto

  Show More