Site Feedback

请求人家(赣语)

该段赣语会话是我自家编写个,主要是毋想失去母语。
Guek-zei: e, Xin Min!
国仔:唉,新明!
Xin Min: hoi go a?
新明:何一个啊?
Guek-zei:ngo si Guek-zei.
国仔:我是国仔。
Xin Min: O,Guek-zei a, sit li si a?
新明:哦,国仔啊。什哩事啊?
Guek-zei: ngo jin yat tek si lei qiang ni bong go mong o.
国仔:我今日特试来请你帮个忙哦。
Xin Min:o, gon go a, jin lei co.
新明:哦,咁个啊。进来坐!
……
Xin Min: lei, qiak bei ca.
新明:来,吃杯茶。
Guek-zei: do xia.
国仔:多谢!
Xin Min::qin ngo yiu sit li si me?
新明:寻我有什哩事么?
Guek-zei:o, si gon go, ngo da son zu wuk.
国仔:哦,是咁个,我打算做屋。
Xin Min::dao ho li zu o?
新明:到何里做哦?
Guek-zei:qiu zu det bei teu jun zei e li.
国仔:就做得背头圳仔那里。
Xin Min:na e jien jun tien lao jie qie a.
新明:拿那根圳填咾其去啊?
Guek-zei:ni mo xieu kon e kuai ti e,
国仔:你莫小看那块地唉,
ngo tiang dao zak son miang go wa qun li jui qiak ga go ti qiu si e kuai zei le.
我听到只算命个话村里最吃价个地就是那块仔嘞。
Xin Min:a cok li, hai tu jie fung xui hao ng hao a, tu fong pien si zin go.
新明:啊戳哩,还图其风水好唔好啊,图方便是真个。
ni tung ni wuk ya go wa zang li bo?
你同你屋丫个话正哩啵?
Guek-zei:ng, zao qiu xiong meu kuai hao mi ji go ti pi.
国仔:嗯,早就想谋块好咪叽个地皮。
Xin Min:ni da son sit si gan ha ti ji me?
新明:你打算什时间下地基么?
Guek-zei:tai kei miang nien zang nvet yit guo qiu ha.
国仔:大概明年正月一过就下。
Xin Min: da son zu ji cen me?新明:打算做几层么?
Guek-zei:san sem zei qiu jieu li.
国仔:三层仔就够哩。
Xin Min: o, qiang zang li nin mo? ga qiu yeu qiang zang le,
新明:哦,请正哩人么?家就要请正嘞,
mo wu det zang nvet yit guo, nin ya qut qie li.
莫捂得正月一过,人也出去哩。
Guek-zei:qiang zang li, du si wuk qien wuk heu go bong dao ha,
国仔:请正哩,都是屋前屋后个帮到下,
gu ji da ti ji go si gan yiu sip go.
估计打地基个时间有10个。
Xin Min:ni xiong zen ji zu o.
新明:你想怎几做哦?
Guek-zei:tai kei xiong fa lei tung ngo ni kak song liong zang li,
国仔:大概想法来屋丫同我女客商量正哩,
ga qiu si yeu qiang ni bong ngo sek ji zen ji tung gung gao dao go xie cei lieu liang sei,
家就是要请你帮我设计怎几动工交到个些材料零碎,
ngo den yiu qiung mao wu guo lei, ng xieu det.
我等又从冇捂过来,唔晓得。
Xin Min: hao o, ni xien qie gui, ngo den ha qiu qie ni wuk ya,
新明:好喔,你先去归,我等下就去你屋丫,
ngo den kon ha ti pi xien, zu det mo?
我等看下地皮先,做得么?
Guek-zei:zu det lo, ga ya gan qiu dao ngo wuk ya qiak fan lo.
国仔:做得啰,家夜间就到我屋丫吃饭啰。

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Other)

  Show More