Site Feedback

我们江西的赣语脏话

1, Cok ni niong mai biet!
2, Cok ni niong go biet!
3, Cok(戳)!
4, Cok non tan(卵蛋)!
5, Ngo cok ni qien si(前世) go niong wei!!
6, Ni si ya(爷)!
6, Ni si gung gung(公公)!
7, Ni ya(爷) go non(卵)!!
8. Ni niong go biet!
9. Ni ya go jieu/geu non!!!
10. Ni goi zak cuk sen(畜生) wei!!!
11. Ni go dak(只) tuk sen(畜生)!!!
12. Ni go zak(只) cao wong tu(黄土) go!!
13. Ni go zak si nin!!
14. Wa ni niong go biet!!
15. Ngo da det ni qie si!
16. Ngo hong si ni qie!
17. Ni goi zak sen san gui!
18. Ni goi zak duon miang gui!
19. Ni si det yin gan li qie!
20. Ni qie cao wong tu a!
21. Ni go zak jieu qiak go!
22. Ni go zak teu zi gui!
23. Ngo piak ni yit go ba zong.
24. Ni zak Sem teu(神头)!
25. Ni go sem a!
26. Ni zak win sin!
27. Ni wuk ya 30 ya li qieu lo da gu.
28. Ni wuk ya si quet li nin.
29. XXX si Cok Biet Tai Wong!!!
30. Ni goi zak jieu biet!
31. Hong Po(憨婆)!
32. Hong Gui(憨鬼)!
33. Muk Ju(木猪)!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Other)

  Show More