Site Feedback

קופץ

 

שלום לכלם. אני לא כתבתי כאן כלום כבר הרבה זמן, אז אני חושב שכדאי לכתוב קצת אכשיו. העברית שלי יותר טובה אכשיו, אני ידע להקלית במחשב בלי להסתכל איפו כל האותיות, ואני יכול גם לשוחח קצת למרות שתכופות יש לי חסר מילים. ההתכדמות הזות בחלק גדול בגלל הקרס ינטנסיבי עברית שאני הייתי בו בשבועים רישונות של ביולי (הקורס סיים שלשום). המורה של הקורס אמר לי שעשיתי קופץ גדול, וגם אני שמך מעוד עם ההתכדמות הזות.

אף על פי כן, אני אלך לפולין ואהיה שם כל החודש אוגוסט, בקורס קייט. אני לא רוצה לשכוח עברית, אז חשבתי שיהי טוב עם אני כותב קצת בחוט הזה בכל שבוע. אני מקוו שבאופן הזה אשמור "הקופץ" שעשיתי ולא אשכוח זה שלמדתי בקורס אינטנסיבי.

עברית זה השפה הרישונה שאני לומד שלא הודו-יאורופי. אכשיו אני התחלתי ללמוד אוקרינית, ואני יכול כבר להוין הרבה - יש הרבה מילים שדומות וא אפילו זהות כמו בסרבו-קרואטית או פולנית, אז זה לא שפה קשה בשבילי. בעברית, יש הרבה מילים חדשות, והמילים האלה קשות ללמוד. בגלל זה אני קצת דיסלקסי בעברית - אני בלבלתי מועמד עם מדען והרבה דברים כאלה.

בגלל זה, אני הבנתי שקדם כל צריך עקביות בשביל ללמוד שפות זרות, לפחות עם הן שונות מעוד מהשפות שאתה כבר יודע. אז כדי לשמור העקביות הזות, אני צריך לעשות תכנית למוד שמדגישה מינימום בשבוע. באופן הזאת אני מקוו שאני אכול להגיע לרמה ב' חזקה וא ג' קלה מליפנה הרוש השנה.

ובדר אכרון אחד - יש מישהוא כאן קומדיה קלה ישראלית שאני אכול לראות?

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  קפיצה

  שלום לכולם. אני לא כתבתי כאן כלום כבר הרבה זמן, אז אני חושב שכדאי לי לכתוב קצת עכשיו. העברית שלי יותר טובה עכשיו, אני יודע להקליד במחשב בלי להסתכל איפה כל האותיות, ואני יכול גם לשוחח קצת למרות שתקופות (למרות שלפעמים) יש לי חוסר מילים. ההתקדמות הזאת בחלק גדול היא בגלל הקורס אינטנסיבי בעברית שאני הייתי בו בשבועיים ראשונות של ביולי (הקורס הסתיים שלשום). המורה של הקורס אמר לי שעשיתי קפיצה גדולה, וגם אני שמח מאוד עם ההתקדמות הזאת.

  אף על פי כן, אני אלך לפולין ואהיה שם כל החודש אוגוסט, בקורס קייט. אני לא רוצה לשכוח עברית, אז חשבתי שיהיה טוב עם אני אכתוב קצת בחוט( קצת פחות מזה??) הזה בכל שבוע. אני מקווה שבאופן הזה אשמור "הקפיצה" שעשיתי ולא אשכוח זה שלמדתי בקורס אינטנסיבי.

  עברית זו השפה הראשונה שאני לומד שלא הודו-אירופאית. עכשיו אני התחלתי ללמוד אוקראינית, ואני יכול כבר להבין הרבה - יש הרבה מילים שדומות וא אפילו זהות כמו בסרבו-קרואטית או פולנית, אז זו לא שפה קשה בשבילי. בעברית, יש הרבה מילים חדשות, והמילים האלה קשה ללמוד. בגלל זה אני קצת דיסלקסי בעברית - אני בילבלתי מועמד עם מדען והרבה דברים כאלה.

  בגלל זה, אני הבנתי שקודם כל צריך עקביות בשביל ללמוד שפות זרות, לפחות אם הן שונות מאוד מהשפות שאתה כבר יודע. אז כדי לשמור העקביות הזאת, אני צריך לעשות תכנית לימוד שמקדישה מינימום בשבוע. באופן הזה אני מקווה שאני אוכול להגיע לרמה ב' חזקה או ג' קלה מלפני הראש השנה.

  ודבר אחרון אחד - יש למישהוא כאן קומדיה קלה ישראלית שאני אוכול לראות?

   

  ----------------------------------------

  הי, רואים את ההתקדמות שלך ללא כל ספק

  בהצלחה

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More