Site Feedback

apus krama

Panjenengan kados punapa manawi awruh wonten tiyang apus krama dhateng panjenengan? Wonten rencang kula tiyang nagari Cina sanjang manawi panjenenganipun boten saged dados manten taun puniki amargi bakal garwanipun tasih yuswa kalih likur. Bakal garwanipun namung purun dipun palakrama manawi sampun sekawan likur.

Kula kaget. Wancinipun kula dugi ngrika, yuswanipun tiyang putri niki inggih kalih likur. Punapa saged mekaten, kalih taun sampun lewat nanging yuswanipun tiyang putri niki boten tambah?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More