Site Feedback

בקשה למורה

כשפגשנו באסיפת הורים, אתה אמרת שאם כתיבה כואבת ליוסף חיים שכדאי שהוא יקבל ריפוי בעיסוק. אשתי ביקשה מהקופה, והם מבקשים שאתה תמלא את התופס הזה. אפשר לשלוח את זה אם יוסף חיים לפני סוף השנה?

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  הנה גרסה חדשה אחרי שקיבלתי תיקונים ממשהו:


  שלום, כשנפגשנו באסיפת הורים, אמרת שאם הכתיבה כואבת ליוסף חיים, כדאי שהוא יקבל ריפוי בעיסוק. אשתי ביקשה ריפוי בעיסוק מהקופה, והם מבקשים שהמורה ימלא את הטופס הזה. האם תוכל למלא ולשלוח את זה הביתה עם יוסף חיים לפני סוף השנה ?בברכה, ישראל

   

  תראו את השינויים ב:
  http://www.diffchecker.com/nn4i60to

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More