Site Feedback

Some exercise as Gaeilge

I

1. An féacann tu ar an cailin dearg deas?
Ni feacim. Feacim ar a buachaill.

2. Cen fath eisteann tu leis an amadan seo?
Tar liom go dti an phictiúrlann

3. Ni bheimid anseo an tseachtain seo chugainn.
Beidh Nollaigh anseo.

4. Abair liom, cen fath bron ort!
Chaill me mo madra beag

5. Ta uthas orm go ta tu thiar anseo aris
Ta se cur sneachta agus bhi imni orm thart ar an tracht

6. Ni imni ar! Nil ocras air. D'itheann sé brioscaí go leor.

7. Ta tart uirthi. Oleann sí tae gach maidin agus leathuair tar eis a haon déag aris.

8. An raibh slaghdan ort an tseachtain seo caite?
Ni raibh tu ag teacht go dti an ollscoil.

9. Ni me. Ni raibh me a balta eirigh.
Chuaigh me i mo chodladh ceathru chun a do.

10. Cad atá cearr leis an buachaill.
Deireann se go ta se tinn agus go ni feidir leis eirigh.

11. Deir Mamaí go eireann se go luath de ghnáth.

12. Duirt si go shún se an doras agus go an doctuir agus sí phleasc amach ag gaire


II

1. Cathain an léacht chriochnaionn inniu?
Ar a naoi no leathuair tar eis a naoi o chlog?

2. Cé mhéad a chosnaionn ticéad?
Ni a fhios agam, mar ceapann Padraig go bhuil se 12 €uro
Ta an ceart aige.

3. Cathain a fhágann an bus? D'fan me leis agus ta me fhur anois.

4. Cad ata air an gcailin? Ta bron uirthi agus nil sí ag eisteacht liom.
Deir Mary gur thit Catriona i ngrá.

5. Duirt Pauline nach raibh ocras uirthi. Ba maith lei cupan tae.

6. Is fuath liom an sneachta.
An tseachtain seo caite thainig an bus riamh san mhaidin.
Bhí me ag siúl go dti an ollscoil agus ni raibh plésiúr liom.
Bhi mó bhróga an-fhliuch agus ni maith liom mo chota mor.
Anois ni cuir me lámhainni no scairf.
Chaitheamh me T-léine agus cairdeagan faoi cota báisti.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Gaelic (Irish)

  Show More