Site Feedback

more tagalog questions

9. I see a flower. * Makita ako ng bulaklak.
(GT) Nakikita ko ang isang bulaklak.
I can’t see you. Hindi ko Makita mo.
I saw a frog. Nakita ko ang isang palaka.

10. I teach English. Turuan ko Ingles.
He taught English for 3 years. Siya nagturo sa Ingles para sa tatlong taon.

11. I read your letter. Bumasa ko iyong liham.
I am reading a book. Bumasa ko ang libro.
Tina read the book to her mother. Si Tina Nagbasa ang libro para sa ina.
12. Mercy is writing a book. Si Mercy sumusulat ang libro.
Andreas cannot read. Si Andreas maaring hindi bumasa.

13.Robert speaks German poorly. Si Robert nagsasabi wika German nang masama.
Peter speaks 29 languages fluently. Si Peter nagsasalita dalawampu siyam wika matatas.

14. I don’t understand. Hindi intindihan.
I understood what he said. Naintinindihan ko ang sinabi niya.

15. Shain’s mother lives in Hong Kong. Ina si Shaine tumutira sa Hong Kong.
I live in Mandaluyong. Tumutira ako sa Mandaluyong.

16. Jerohm likes to study Chinese. Jerohm muy gusto umaaral ng wika Tsino.
I studied Tagalog for 3 hours yesterday. Umaral ko tatlong oras ng Tagalog kahapon.

17. I’m going to the store to buy food. Pumupunta ako sa tindahan bibili pagkain.
Peter is buying some Viagra. Si Peter bubumili ilan Viagra

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  more tagalog questions

  9. I see a flower. * Makita ako ng bulaklak.
  (GT) Nakikita ko ang isang bulaklak.
  I can’t see you. Hindi ko Makita mo.
  Hindi kita makita.

  Kita (a pronoun, different form the verb kita) is a little but confusing but it only means that the speaker (singular) is the doer of the action and the person he is talking to (singular) is the receiver.

  example:

  I (doer)  love you (receiver). ---> Mahal kita

  I saw a frog. Nakita ko ang isang palaka.

  10. I teach English. Turuan ko Ingles.
  Nagtuturo ako ng Ingles.

  You might mistake it for tumuturo, but that conjugation is for a different verb, although same root word, turo which means to point.

  Turuan literally means to teach, but you need an object for that. 
  Turuan kita. I'll teach you.


  He taught English for 3 years. Siya nagturo sa Ingles para sa tatlong taon.

  Nagturo siya ng Ingles sa loob ng tatlong taon.

  Sa means in(a place)
  Sa loob ng is used to tell a period of time.
  Para is for, but the other meaning. Like for you, for me.


  11. I read your letter. Bumasa ko iyong liham.
  Binasa ko ang iyong liham.

  For past tense,
  If the verb starts with a vowel, put the "in" affix before the root word.
  Example:
  Ayos (Fix)
  Inayos ko ito. (I fixed this.)

  But if it starts with a consonant, put it after the first letter.

  Tapon (throw)
  Tinapon ko ito. (I threw this.)  I am reading a book. Bumasa ko ang libro.
  Nagbabasa ako ng libro.

  You might confuse this with using the "um" for progressive tense, but since basa (read) is a transitive verb and it needs a direct object, you use nag + first syllable + root word.

  Luto (cook)
  Nagluluto ako ng fries. (I cook fries/ I am cooking fries)
  Fries is the direct object.

  Nagbabasa ako ng libro. (I read/ am reading what? A book.)


  Tina read the book to her mother. Si Tina ay Nagbasa ng libro para sa ina.
  Binasa ni Tina ang libro sa ina. --> Tina read the book to her mother.

  Si Tina ay Nagbasa ng libro para sa ina. --> This means, Tina read the book for her mother.

  12. Mercy is writing a book. Si Mercy ay sumusulat ang libro.
  Ay is like the verb is.

  Andreas cannot read. Si Andreas maaring hindi bumasa.
  Si Andreas ay hindi maaaring magbasa. (Again, you don't use um because you assume that there is a direct object to the verb basa.)

  13.Robert speaks German poorly. Si Robert nagsasabi wika German nang masama.
  Masama is bad or evil.
  Hindi siya masyadong marunong mag - German.


  Peter speaks 29 languages fluently. Si Peter ay nagsasalita  ng dalawampu't siyam na wika ng mahusay.

  14. I don’t understand. Hindi  ko maintindihan.
  I understood what he said. Naintinindihan ko ang sinabi niya.

  more tagalog questions

  9. I see a flower. * Makita ako ng bulaklak. 
  (GT) Nakikita ko ang isang bulaklak.---this is correct!
  I can’t see you. Hindi ko Makita mo.---Hindi kita makita.
  I saw a frog. Nakita ko ang isang palaka.--correct

  10. I teach English. Turuan ko Ingles.---Nagtuturo ako ng Ingles.
  He taught English for 3 years. Siya nagturo sa Ingles para sa tatlong taon.--Nagturo siya ng Ingles sa loob ng tatlong taon.

  11. I read your letter. Bumasa ko iyong liham.---Binasa ko ang iyong liham.
  I am reading a book. Bumasa ko ang libro.---Ako ay nagbabasa ng libro.
  Tina read the book to her mother. Si Tina Nagbasa ang libro para sa ina.---Nagbasa ng libro si Tina para sa kanyang ina.
  12. Mercy is writing a book. Si Mercy sumusulat ang libro.--- Si Mercy ay nagsusulat ng libro.
  Andreas cannot read. Si Andreas maaring hindi bumasa.----Si Andreas ay hindi marunong bumasa.

  13.Robert speaks German poorly. Si Robert nagsasabi wika German nang masama.---Si Robert ay mahina sa German na lenggwahe.
  Peter speaks 29 languages fluently. Si Peter nagsasalita dalawampu siyam wika matatas.--Si Peter ay marunong magsalita ng dalawamput siyam na lenggwahe.

  14. I don’t understand. Hindi intindihan.-- Hindi ko maintindihan.
  I understood what he said. Naintinindihan ko ang sinabi niya.--correct

  15. Shain’s mother lives in Hong Kong. Ina si Shaine tumutira sa Hong Kong.--Ang ina ni Shane ay nakatira sa Hong Kong.
  I live in Mandaluyong. Tumutira ako sa Mandaluyong.---Nakatira ako sa Mandaluyong.

  16. Jerohm likes to study Chinese. Jerohm muy gusto umaaral ng wika Tsino.---Gustong mag-aral ni Jerohm ng Chinese.
  I studied Tagalog for 3 hours yesterday. Umaral ko tatlong oras ng Tagalog kahapon.--Nag-aral ako ng tagalog sa loob ng tatlong oras kahapon.

  17. I’m going to the store to buy food. Pumupunta ako sa tindahan bibili pagkain.---Pupunta ako sa tindahan para bumili ng pagkain.
  Peter is buying some Viagra. Si Peter bubumili ilan Viagra---Si Peter ay bumibili ng Viagra.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More