Site Feedback

První mysli: seznámime se

Ahoj! Jmenuji se Sergej. Mně je dvacet šest let. Byl jsem v Praze během loňského léta a řešil učit češtinu. V mém měste těžko vyhledat učitela češtiny. Ja a sestra vyhledali jsme učitelku a naučila nas zakladům jazyka. Trochu znám jak psát a mluvit slovesa a plánuji se naučit podstatné. Nashledanou!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  První mysli myšlenka (???): seznámíme se

  Ahoj! Jmenuji se Sergej. Mně Je mi dvacet šest let. Byl jsem v Praze během loňského léta (lépe loni v létě) a tam (= v Praze) (jsem) se řešil učil češtinu. (lépe Loni v létě jsem byl v Praze, kde jsem se učil češtinu.) V mém měste těžko vyhledat učitele češtiny. (lépe V mém městě se těžko hledá učitel češtiny.) Já a sestra (lépe Se sestrou jsme) jsme vyhledali jsme učitelku, která nás naučila základům jazyka. Trochu znám jak umím psát a mluvit slovesa znám slovíčka. Plánuji se naučit vše podstatné. Nashledanou!

   

  V mém měste těžko vyhledat učitele češtiny. : Vynechání slovesa, byť je přípustně, je v neutrálním stylu nevhodné, neboť jde o téměř básnický prostředek.

  Slov-es-o není množné číslo od slov-o. V češtině se kmenotvorná přípona -es vyskytuje pouze u slova nebe (množné číslo nebesa) v náboženském smyslu (např. Otče náš, jenž jsi na nebesích... nikoli nebích). Slovo/slovíčko a sloveso se významově liší :

     * slovíčko = jednotlivé slovo při učení se cizímu jazyku

     * sloveso = slovní druh vyjadřující děj, činnost, stav... (verbum)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Czech

  Show More