Site Feedback

Một bài hát Việt Nam

Chào bạn !

Cám ơn vì đã gửi tôi bài hát này. Đẹp quá ! Tôi thấy là bài hát này độc đáo.

Thường thường giọng của các cô ca sĩ Việt Nam là cao, và các con gái Việt Nam thíc tóc dài.

Nhưng giọng của cô ca sĩ này là trầm và đẹp, và cô này tóc ngắn.

I really did my best, I hope there are not too many mistakes !

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Một bài hát Việt ( Nam)

  ( Việt Nam = Việt in some case such as Tiếng Việt, Người Việt, Bài hát Việt, ,,,,,,,^O^)

  Chào bạn !

  Cám ơn vì đã gửi tôi bài hát này. Đẹp  quá Tuyệt vời! ( if you mean great/ Nice/

  beautiful in this case) ! Tôi thấy là bài hát này khá / rất/ độc đáo ( sound may be more

  Vietnamese^)^).

  Thường thường giọng của các cô ca sĩ Việt Nam thì cao, và các con gái Việt

  Nam thì thíc tóc dài ( if you mean is = thì , là, ở, or if you mean like = thích. If like you

  need to chance the nextsentense for parallel.). Nhưng giọng (của) cô ca sĩ này   thì

  trầm vàđẹp, và cô này tóc ngắn ( the sound it won't be  a good comment ^)^) .

  I really did my best, I hope there are not too many mistakes ! ---> 8/10 : You are great to express you idea . Most of your words is quite expanding and independence ^)^. Welldone @)@

  Một bài hát Việt Nam

  Chào bạn !

  Cám ơn vì đã gửi tôi bài hát này. Đẹp quá Rất hay ! Tôi thấy là bài hát này độc đáo.

  Thường thường giọng của các cô ca sĩ Việt Nam là cao ( nữ ca sĩ ở Việt Nam có giọng rất cao), và các con gái Việt Nam thíc tóc dài ( và con gái Việt Nam thích tóc dài)

  Nhưng giọng của cô ca sĩ này là trầm và đẹp, và cô này tóc ngắn.

  I really did my best, I hope there are not too many mistakes !

  ( I think later you should post the whole original reading. I mean in English and then you can translate after that cus everyone will have the template to base on :) )

  Một bài hát Việt Nam

  Chào bạn !

  Cám ơn vì đã gửi tôi bài hát này. Hay quá ! Tôi thấy là bài hát này độc đáo.  

  Thường thường giọng của các cô ca sĩ Việt Nam thì cao, và các con gái Việt Nam thích tóc dài.

  Nhưng giọng của cô ca sĩ này là trầm, và cô này tóc ngắn.

  I really did my best, I hope there are not too many mistakes !

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More