Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ, không thực sự biết ...
bắt đầu từ đâu?

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  cChỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ, không thực sự không biết ...
  bắt đầu từ đâu?

   

  I just move "không" and make sentence natural :)

  Hope it useful. 

   

  Tiếng Việt của bạn tốt lắm. Cố lên nhé! ^^

  (Your vietnamese is very good. Fighting!)

  làm thế nào để tốt hơn chào đón khi bạn bước vào một cửa hànghoặc nhà hàng?

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More