Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ, không thực sự biết ...
bắt đầu từ đâu?

Share:

 

6 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ, không thực sự biết ...
  bắt đầu từ đâu?

   

  Tôi chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ, tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu?

   

  Like English, you should have subject in your sentence. Practice more and good luck! :)

  First notebook entry: Introducing myself

  cChỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ, không thực sự không biết ...
  bắt đầu từ đâu?

   

  I just move "không" and make sentence natural :)

  Hope it useful. 

   

  Tiếng Việt của bạn tốt lắm. Cố lên nhé! ^^

  (Your vietnamese is very good. Fighting!)

  làm thế nào để tốt hơn chào đón khi bạn bước vào một cửa hànghoặc nhà hàng?

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More