Site Feedback

Nhà mới, nghỉ đông và đại học

Tôi dọn nhà một nhà mới tuần trước. Nhà mới được có bàng bố mẹ bạn của tôi, và chúng tôi ở đây tại vì bố mẹ đi ở New Zealand cho sau tráng. Tôi thích nhà nhiều vì nhà rất tốt, lớn và ở ngoại ô đẹp. Tôi có nghỉ đông cho ba tuần nữa, mà nên học. Tôi học tiếng Việt ba học kỳ rồi, mà học kỳ sau không có bài. Tôi nghĩ, mà được học tập một giờ mỗi ngày, vì sau một hay hai năm tôi muốn biết nói tiếng Việt tốt.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Nhà mới, nghỉ đông và đại học

  Tôi dọn nhà một nhà mới tuần trước. Nhà mới được có bàng bố mẹ bạn của tôi  (new house is my friends's parents?) là của bố mẹ bạn tôi, và chúng tôi ở đây tại vì bố mẹ bạn ấy(his parents /her parent) đi New Zealand cho sau tráng   trong sáu tháng ( in 6 months ?).

  Tôi rất thích ngôi nhà nhiều vì nhà ở ngoại ô rất lớn, đẹp và còn tốt . Tôi được nghỉ đông cho khoảng ba tuần nữa, mà nên sau đó sẽ đi học lại ( and so I will go to school after that?). Tôi học tiếng Việt được/ đã ba học kỳ rồi, mà học kỳ sau không có bài lớp học ( non vietnamese class? or non excersices?) Tôi nghĩ, tôi nên mà được học tập một giờ mỗi ngày( I have to/ must learn vietnamese once a day?), vì sau một hay hai năm tôi muốn biết nói tiếng Việt tốt.

  Nhà mới, nghỉ đông và đại học

  Tôi dọn nhà vào một ngôi nhà mới, tuần trước. Nhà mới được có bàng bố mẹ bạn của tôi, và chúng tôi ở đây tại vì bố mẹ đi ở New Zealand cho sau tráng??. Tôi thích ngôi nhà này lắm nhiềunhà   rất tốt, lớn và ở ngoại ô đẹp. Tôi  được nghỉ đông cho ba tuần nữa, mà nên học??. Tôi học tiếng Việt ba học kỳ rồi, mà học kỳ sau không có bài. Tôi nghĩ, mà được nếu tôi học tập một giờ mỗi ngày, sau một hay hai năm tôi muốn biết sẽ nói tiếng Việt tốt.

  Nhà mới, nghỉ đông và đại học

  Tôi dọn nhà một nhà mới tuần trước. Nhà mới được có bàng bố mẹ bạn của tôi, và chúng tôi ở đây tại vì bố mẹ đi ở New Zealand cho sau tráng. Tôi rất thích ngồi nhà này nhiềunhà nó rất tốt, lớn và ở ngoại ô đẹp. Tôi sẽ nghỉ đông cho ba tuần nữa, mà nên học. Tôi học tiếng Việt ba học kỳ rồi, mà học kỳ sau không có bài. Tôi nghĩ, mà được học tập một giờ mỗi ngày, vì sau một hay hai năm tôi muốn biết nói tiếng Việt tốt.

  I left alone some parts because I didn't get what you really mean, e.g the first part of the second sentence, the last sentence... or when you say "mà". So if you can post the English version as well that would help a lot for correcting the Vietnamese translation.

  Don't hesitate to ask me question.

  Cheers,

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More