Site Feedback

Resolved questions
proč otázka zní: Jak můžeme s novou rubrikou zavádět studia ve službě DŮM DOMU? A ne dům OD domu?

For learning: Czech
Base language: Czech
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by Voting
  Moc nerozumím té první otázce, zřejmě jde o nějaký reklamní slogan. (?)

  Dům od domu - toto spojení se požívá nejvíce jako "chodit dům od domu" - navštěvovat každý dům jeden vedle druhého, vstupovat do každého domu v ulici/městě.
  např. Na Tři krále chodí koledníci dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.