Site Feedback

Expired question
Hoeveel jaren iemand had van de leeftijd van een kind opgenomen ?

Hoeveel jaren iemand had van de leeftijd van een kind onder het strafrecht, in uw land, opgenomen ?

In Indonesië: Het is 8 jaren oud, maar nog geen 18 jaren oud en ongehuwd.

For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Other

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.