Site Feedback

Resolved questions
Kan du hjälpa mig rätta det?

Jag heter Tony Lee. Jag kommer från Kina. Jag har bott i Sverige ett år och några månader.

Nu bor jag ihop med mina släktingar. Vi bor i en villa som är gjorde av trä. Den ser bra ut, eftersom målade vi den i somras. Jag har ett eget rum som min bror har bott i. Men han flyttade hemifrån, han har egen lägenhet.

I framtiden, skulle jag vilja bo hemifrån. Jag vill gärna hyra en lägenhet och bo ensam., därför att jag är en vuxen nu, jag vill leva på samma sätt som svenskar i min ålder. Det är svårt att göra det, eftersom jag måste läsa mycket svenska. Då förstår jag vad prata man om och hur pratar med andra.

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Jag heter Tony Lee. Jag kommer från Kina. Jag har bott i Sverige i ett år och några månader.

  Nu bor jag ihop med mina släktingar. Vi bor i en villa som är gjord av trä. Den ser bra ut, eftersom vi målade den i somras. Jag har ett eget rum som min bror har bott i. Men han flyttade hemifrån. Nu har han egen lägenhet.

  I framtiden skulle jag vilja flytta hemifrån. Jag vill gärna hyra en lägenhet och bo ensam för att jag är vuxen nu, jag vill leva på samma sätt som svenskar i min ålder. Det är svårt att göra det, eftersom jag måste läsa mycket svenska. Då förstår jag vad man pratar om och hur man pratar med andra.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.