Site Feedback

Resolved questions
help me...!

 

I don't really understand how to make a difference between 'common gender' and 'neuter gender'. What is it? Please explain it clearly.
Thanks.

ps. I'm talking about Dutch

Additional Details:

How can I know which one uses "de" and which one uses "het"? What are the characteristic of "de" and "het" words? Thanks

For learning: Dutch
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Dag Juffr. Alifa,

  ‘Common gender’ and ‘neuter gender’ in het Nederlands spreekt me over ‘ Genus van woorden’ of om het ietsje moeilijker te maken ‘Het Genus, het woordgeslacht van zelfstandige namen’.

  Indeling, het Genus - het woordgeslacht( Gender), van de woorden volgens geslacht…OK, dit moet meer zien als een taalkundig onderscheid die men pas leert kennen door het gebruik. En vooral geen al te grote kopzorgen rond maken.)

  1. Mannelijk zijn de namen van personen en dieren van het mannelijk geslacht
  Voorbeelden ; De boer - farmer, de monnik - monk , de smid – smith, de stier – bull, de haan – coq.
  De boer,’hij’ ploegt voort.; De monnik, hij bidt; De smid, hij zwoegt, De stier,’ hij’ raast door de arena, De haan, hij kraait.

  2. a. Vrouwelijk – alleen de volgende woorden zijn nog verplicht vrouwelijk (in formal writing)
  Voorbeelden ; de boerin – farmers’ wife, de non- nun, de meid – maid, de koe – cow, de geit – goat.
  De boerin, ‘zij’ voert de kippen ; De non, zij bidt ; De meid, zij is gedienstig ; De geit, zij blaat.

  b. de abstracte naamwoorden en verzamelnamen, enkele voorbeelden ; De waarheid, zij wordt geweld aangedaan; De regering, zij is gevallen; De vriendschap, zij is maar van korte duur.
  De waar-heid komt aan het licht, Zacht-heid en begrip. Redener-ing versus zorgeloos, houd-ing, reger-ing. Vriend-schap versus gram-schap,

  De logica, zij is de logica zelve; De actie, zij is niet berustend. Mechan-ica, Re-actie…zij-woorden.

  Nog enkele voorbeelden zonder suffixen; Deugd (deugdzaam, heilzaam) drift, eer (eerzaam, deugdzaam),

  3. Vrouwelijk (of mannelijk in gebruik) woorden. De bank is gesloten, zij is niet toegankelijk voor het publiek. (in formal writing, one might also use ‘hij’) De bel is aan het rinkelen, zij rinkelt.
  4. Onzijdig.(Neuter gender) Onzijdige woorden leveren geen problemen op het zijn ‘Het’ woorden. Vb. Het boerinnetje, het meisje speelt het boerinnetje ( in het de skets’ het boerinnetje (Roodkapje) en de boze wolf’) Het dier laat zich kenmerken door… de haan kraait, de koe loeit.


  N.B. Overnomen van het boekje Praktische Nederlandse Spraakkunst - door Dr C. Daenen.
  As you can see for yourself, on must study ‘Nederlandse Spraakkunst’ form/by a book. An this is a very interesting course book; http://www.uitgeverijpak.nl/catalogus – http://www.uitgeverijpak.nl/sites/default/files/cat_2011_web.pdf

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.