Site Feedback

Resolved questions
Kan noen forklare meg dette?

1) Hvordan sier man "How silly!" eller "How pretty!" på norsk?

2) Kan jeg bruke den ord "hva" om å sier "what I said" eller "what I did"?

3) Er de riktig hvis jeg sier "Neste år, jeg skal ha bli ferdig med Universitet"?
Hvis det er ikke riktig, hvordan må jeg sier det? >> (Next year, I will have finished University)

4) Hvordan sier man "I used to write/swim/run/etc" på norsk?


Tuuuusen takk for hjelpet! Selv når du kan svar bare en av disse spørsmåler, det skal være et stor hjelp for meg!:) Tusen takk! Og godt nytt år!:)

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  1. "How silly" -> "Så dumt"
  "How pretty" -> "Så fint"

  2 Ja, det kan du :
  What I said -> Hva jeg sa..
  What I did -> Hva jeg gjorde

  3 Next year, I will have finished University -> Neste år er jeg ferdig med Universitet.

  4 I used to write -> Jeg pleide å skrive
  I used to swim -> Jeg pleide å svmømme
  I used to run -> Jeg pleide å løpe

  1) "How silly!" = saa dumt/teit (how silly of you=saa dum/teit du er)
  "How pretty!" = saa pen/pent (look how pretty she is= se saa fin hun er!)

  2) "what I said"=hva jeg sa (was I said was that I'm sorry=det jeg sa var at jeg er lei meg/for det)
  "what I did"=hva jeg gjorde (what I did has nothing to do with this=hva jeg gjorde har ikke noe med dette aa gjöre)

  3) "Neste år, jeg skal ha bli ferdig med Universitet" er ikke riktig.
  Next year, I will have finished University = Til neste aar er jeg ferdig paa universitetet.

  4) "I used to write/swim/run/etc" = jeg pleide aa skrive/svömme/löpe/etc
  I used to write love letters when I was young = jeg pleide aa skrive kjärlighetsbrev naar jeg var liten.

  and I'll correct this too:
  Tuuuusen takk for hjelpet! = tusen takk for hjelpEN (en hjelp - hjelpen)
  Selv når du kan svar bare en av disse spørsmåler, = selv om du bare kan svare paa ETT av disse spörsmaalene (et spörsmaal - spörsmalet - flere/mange spörsmaal - alle spörsmaalene).
  det skal være et stor hjelp for meg= saa blir det til EN stor hjelp for meg;;(we don't usually use this in Norwegian) or:: saa hjelper det meg masse;

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Norwegian