Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Kan noen forklare meg dette?

1) Hvordan sier man "How silly!" eller "How pretty!" på norsk?

2) Kan jeg bruke den ord "hva" om å sier "what I said" eller "what I did"?

3) Er de riktig hvis jeg sier "Neste år, jeg skal ha bli ferdig med Universitet"?
Hvis det er ikke riktig, hvordan må jeg sier det? >> (Next year, I will have finished University)

4) Hvordan sier man "I used to write/swim/run/etc" på norsk?


Tuuuusen takk for hjelpet! Selv når du kan svar bare en av disse spørsmåler, det skal være et stor hjelp for meg!:) Tusen takk! Og godt nytt år!:)

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  1. "How silly" -> "Så dumt"
  "How pretty" -> "Så fint"

  2 Ja, det kan du :
  What I said -> Hva jeg sa..
  What I did -> Hva jeg gjorde

  3 Next year, I will have finished University -> Neste år er jeg ferdig med Universitet.

  4 I used to write -> Jeg pleide å skrive
  I used to swim -> Jeg pleide å svmømme
  I used to run -> Jeg pleide å løpe

  1) "How silly!" = saa dumt/teit (how silly of you=saa dum/teit du er)
  "How pretty!" = saa pen/pent (look how pretty she is= se saa fin hun er!)

  2) "what I said"=hva jeg sa (was I said was that I'm sorry=det jeg sa var at jeg er lei meg/for det)
  "what I did"=hva jeg gjorde (what I did has nothing to do with this=hva jeg gjorde har ikke noe med dette aa gjöre)

  3) "Neste år, jeg skal ha bli ferdig med Universitet" er ikke riktig.
  Next year, I will have finished University = Til neste aar er jeg ferdig paa universitetet.

  4) "I used to write/swim/run/etc" = jeg pleide aa skrive/svömme/löpe/etc
  I used to write love letters when I was young = jeg pleide aa skrive kjärlighetsbrev naar jeg var liten.

  and I'll correct this too:
  Tuuuusen takk for hjelpet! = tusen takk for hjelpEN (en hjelp - hjelpen)
  Selv når du kan svar bare en av disse spørsmåler, = selv om du bare kan svare paa ETT av disse spörsmaalene (et spörsmaal - spörsmalet - flere/mange spörsmaal - alle spörsmaalene).
  det skal være et stor hjelp for meg= saa blir det til EN stor hjelp for meg;;(we don't usually use this in Norwegian) or:: saa hjelper det meg masse;

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.