Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Undecided questions
de en het?

the usage of "de" en "het" confuse me sometimes..kunt u mij helpen? dank u

For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Like in english. 'de' is 'the' and 'het' is 'it'

  It depends on the type of word.

  Wanneer schrijf je het lidwoord de?

  voor een meervoud (plurality)
  • de appels, de jassen
  voor een beroep (a job)
  • de bakker, de schilder
  voor groenten, fruit, bomen en planten (vegetables, fruit, trees, plants)
  • de bloemkool, de citroen, de eik
  namen van bergen en rivieren (mountains and rivers)
  • de Etna, de Maas
  vrouwelijke woorden op (female words ending on) -ing, -ie,- ij, -heid, -teit,-a, -nis, -st, -schap, -de, -te
  • de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst


  Wanneer schrijf je het lidwoord het?

  voor een verkleinwoord (diminutive)
  • het kindje
  woorden met twee lettergrepen die beginnen met (words with two syllables beginning with:) be-, ge-, ver-, ont-
  • het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag
  namen van talen (languages)
  • het Russisch
  namen van metalen (metals)
  • het ijzer, het koper
  woorden die eindigen op (words ending on) -isme, -ment
  • het Boeddhisme, het moment
  zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn van een werkwoord (independent nouns which are derived from a verb)
  • het slapen


  http://www.cambiumned.nl/hpdehet.htm this is a useful site to practice ;)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.