Site Feedback

Undecided questions
de en het?

the usage of "de" en "het" confuse me sometimes..kunt u mij helpen? dank u

For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Like in english. 'de' is 'the' and 'het' is 'it'

  It depends on the type of word.

  Wanneer schrijf je het lidwoord de?

  voor een meervoud (plurality)
  • de appels, de jassen
  voor een beroep (a job)
  • de bakker, de schilder
  voor groenten, fruit, bomen en planten (vegetables, fruit, trees, plants)
  • de bloemkool, de citroen, de eik
  namen van bergen en rivieren (mountains and rivers)
  • de Etna, de Maas
  vrouwelijke woorden op (female words ending on) -ing, -ie,- ij, -heid, -teit,-a, -nis, -st, -schap, -de, -te
  • de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst


  Wanneer schrijf je het lidwoord het?

  voor een verkleinwoord (diminutive)
  • het kindje
  woorden met twee lettergrepen die beginnen met (words with two syllables beginning with:) be-, ge-, ver-, ont-
  • het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag
  namen van talen (languages)
  • het Russisch
  namen van metalen (metals)
  • het ijzer, het koper
  woorden die eindigen op (words ending on) -isme, -ment
  • het Boeddhisme, het moment
  zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn van een werkwoord (independent nouns which are derived from a verb)
  • het slapen


  http://www.cambiumned.nl/hpdehet.htm this is a useful site to practice ;)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.