Site Feedback

Resolved questions
Er zijn sommige zinnen die ik niet berijp, wie kan me helpen? Dank u wel

Volgens de minister moeten Nederlandse ambassadeurs zich onthouden van het geven van zulke persoonlijke politieke oordelen.
( zich onthouden van ??)

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur in Pretoria op de vingers getikt.
( op de vingers tikken??)

Het overgrote deel van de Kamer vindt het een sympathiek idee als scholen hun leerlingen in de gelegenheid stellen te kijken of mee te doen.
(in de gelegenheid stellen??)

Weet u wel dat de jonge Duitser die op de beurs stond, is weggelopen met de dochter van Busselinck?
(op de beurs staan?? weglopen?)


For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  onthouden=niet vergeten
  zich onthouden van=iets niet doen/eten/....

  op de vingers tikken is een spreekwoord. (figuurlijk bedoeld)
  het betekend straffen, duidelijk maken dat iets niet mag,...

  in de gelegenheid stellen=de gelegenheid geven, de kans geven

  op de markt of beurs staat iemand met zijn kraam of producten

  weglopen van=vluchten,... weglopen met iemand word vaak gebruikt bij liefdesgeschiedenissen en romantische verhalen. bv. Juliet mag van haar vader niet met Romeo trouwen, dus loopt ze met hem weg om het toch te doen

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.