Site Feedback

Resolved questions
Pekiştirme sıfat şeklinde bu kelimeleri nasıl yapılır ?

İnce - sarı - karanlık - taze - uzun - dolu - ısalık - kolay - kara - kısa - kuru - canlı - zayıf - diri - şirin - açık - dar - soğuk - yeni - mavi - koca - mor - doğru - bayağı - belli - tamam - pembe - yuvarlak - temiz - sefil - katı - beyaz - boş - sıcak - yeşil - başka - düz - sıkı - siyah - çürük - yaş.

Ve (karanlık & yaş) ne demek ?

Şimdiden teşekkürler.

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

5 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  ipince--sapsarı--kapkaranlık--taptaze--upuzun--dopdolu--ıpıslak(kelimenin doğrusu ıslak)--kopkolay--kapkara--kıpkısa--kupkuru--capcanlı--zapzayıf--dipdiri--şipşirin--apaçık--dapdar--sopsoğuk--yepyeni--masmavi--koskoca--mosmor--dosdoğru--basbayağı--besbelli--tastamam--pespembe--yusyuvarlak--tertemiz--sersefil--kaskatı--bembeyaz--bomboş--sımsıcak--yemyeşil--bambaşka--dümdüz--sıpsıkı--simsiyah--çümçürük--yamyaş

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.