Site Feedback

Resolved questions
"Försöka att göra" eller "försöka göra"?

  OOPT

Ibland säger man "försöka ATT göra ngt", och ibland blir det "försöka göra ngt", utan "att"... Båda varianter används lika ofta, som jag kan se. Vad är det för skillnad? Eller är en av dem felaktig?
Stort tack!

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by the Asker
  1 In two-verb constructions after the modal auxiliaries kan, ska, vill, måste,
  etc.:

  Han kan komma ikväll. He can come tonight.
  Måste du göra det? Do you have to do that?
  Får jag följa med? May I come along?
  Ska du åka bort över jul? Are you going away over Christmas?
  Vill du åka bort? Do you want to go away?

  2 In two-verb constructions after modal equivalents:

  De brukar åka bort. They usually go away.
  Jag hoppas kunna åka. I hope to be able to go away.
  Hon tänker inte gifta sig. She doesn’t intend to get married.
  Det verkar vara sant. It appears to be true.

  Modal equivalents include:

  behöva need
  råka happen to
  bruka usually do
  slippa avoid
  börja begin
  sluta stop
  fortsätta continue
  tyckas seem to
  försöka try to
  tänka intend to
  hoppas hope to
  verka appear to
  lova promise (to)
  våga dare to
  lyckas succeed in
  vägra refuse to
  låtsas pretend to
  ämna intend to
  orka manage to
  önska wish to

  Notes:
  1 After the following verbs att is optional: börjar (att), begin; försöker (att), try;
  slutar (att), stop

  2 In spoken Swedish and informal language there is a tendency to omit att after
  kommer

  Båda är rätt i det där fallet. Du kan läsa lite om "att" här:

  http://books.google.se/books?id=U8IxYGujF-8C&pg=PA362&lpg=PA362&dq=preposition+att&source=bl&ots=LPoPkWX-Et&sig=f_RrqDYhVIj5VRdn7Y3OsHuZ0XQ&hl=en&sa=X&ei=_WR2T9C4E9SL4gTWvdHdDg&redir_esc=y#v=onepage&q=preposition%20att&f=false

  Det är i vissa fall likt engelskans "To". Som i "to do". Precis som med engelska kan man i vissa fall låta bli att säga "to". Både "Try do something about it!" och "try to do something about it!" fungerar. Men det är inte alltid på det sättet.


  "So that" = "Så att".
  Turn on the TV so (that) I can watch the game = Sätt på TVn så (att) jag kan kolla på matchen.

  "that" = "att"
  I hope (that) he's home = jag hoppas (att) han är hemma.

   

  3 In object + infinitive constructions, often with the verbs se (see), höra
  (hear), låta (allow, let), tillåta (permit), anse (consider):

  Vi såg honom göra det. We saw him do it.
  Jag hörde henne sjunga. I heard her sing.
  Han lät kaffet kallna. He allowed the coffee to cool.

  4 In reflexive object + infinitive constructions, often with the verbs säga
  sig (say), påstå sig (claim), förklara sig (declare), tro sig (consider), anse
  sig (consider):

  Hon säger sig vara lycklig. She says that she is happy.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.