Site Feedback

Resolved questions
Kedy musím použiť ,,stále" namiesto ,,ešte"?

 

Viem, že použitie slova ,,ešte" je flexibilnejšie. Existujú nejaké definitívne pravidlá, ktoré hovoria mi, keď môžem použiť len ,,stále"?

For learning: Slovak
Base language: Slovak
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Nikdy som o takom pravidle nepočul. Takto v rýchlosti mi nenapadne použitie, kde by som použil "stále" namiesto "ešte". Zrejme by som použil obe slová: "ešte stále".

  PS: "...mi hovoria, kedy môžem..."

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Slovak