Site Feedback

Resolved questions
Čo presne znamená ,,hodiť svoj hlas do urny"?

 

Znamená doslovne ,,voliť / hlasovať", alebo má idiomatické význam? Je to ako anglický výraz ,,to cast one's vote"?

Pýtam sa preto, že "urna" má niekoľko významov v slovenčine, ale len jeden v angličtine (pohrebná urna).

For learning: Slovak
Base language: Slovak
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Áno, znamená to voliť. Komplikovane a jasnejšie sa to dá povedať: "hodiť svoj hlasovací lístok do volebnej urny."

  Je tam prenesený význam:
  hlasovací lístok -> hlas (dávať hlas niekomu).

  Urna je buď "volebná" alebo "pohrebná". Iná ma už nenapadá.

  (Možno preto odovzdávame hlasy do urny, lebo vieme, že ich tým pochovávame :) )

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Slovak