Site Feedback

Resolved questions
Er min norsk forståelig??

Jeg har gjør dette om noe kan sier til meg hvis min norsk er forståelig eller nei... vær så snill! Jeg bruker å visser det:)

http://www.spreaker.com/user/4640941/pr_ver_a_snakke_norsk_er_det_forstaelig

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

    Please enter between 2 and 2000 characters.

     

    Answers

    Sort by:

    Best Answer - Chosen by Voting
    Jeg er imponert =) Norsken din er stort sett forståelig!

    Et par ting:

    "Bruker å visser": hva slags ord er "visser"? Dette finnes ikke på norsk.
    forståelig eller nei": det riktige er "forståelig eller ikke" eller "forståelig eller ei". (ei = ikke = not / nei = no)

    "kan sier"/"har gjør"
    Når man bruker hjelpeverb (har/skal/vil/kan etc.) bøyes hovedverbet i perfektum partisipp (fortid) eller infinitiv (framtid), aldri i presens. Det fungerer på samme måte som på engelsk:
    "Jeg har gjort" (Hjelpeverb + perfektum partisipp / fortid) - I have done.
    "Kan noen si meg..." (Hjelpeverb + infinitiv / framtid) - Can someone tell me...

    Bra jobba! Det er mange som bor i Norge med dårligere uttale enn deg.

    Jag förstår den, och det är väl ganska bra att en svensk förstår din norska? Hehe.

    Submit your answer


    Please enter between 2 and 2000 characters.

    If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

     

    More open questions for learning Norwegian