Site Feedback

Resolved questions
Er min norsk forståelig??

Jeg har gjør dette om noe kan sier til meg hvis min norsk er forståelig eller nei... vær så snill! Jeg bruker å visser det:)

http://www.spreaker.com/user/4640941/pr_ver_a_snakke_norsk_er_det_forstaelig

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Jeg er imponert =) Norsken din er stort sett forståelig!

  Et par ting:

  "Bruker å visser": hva slags ord er "visser"? Dette finnes ikke på norsk.
  forståelig eller nei": det riktige er "forståelig eller ikke" eller "forståelig eller ei". (ei = ikke = not / nei = no)

  "kan sier"/"har gjør"
  Når man bruker hjelpeverb (har/skal/vil/kan etc.) bøyes hovedverbet i perfektum partisipp (fortid) eller infinitiv (framtid), aldri i presens. Det fungerer på samme måte som på engelsk:
  "Jeg har gjort" (Hjelpeverb + perfektum partisipp / fortid) - I have done.
  "Kan noen si meg..." (Hjelpeverb + infinitiv / framtid) - Can someone tell me...

  Bra jobba! Det er mange som bor i Norge med dårligere uttale enn deg.

  Jag förstår den, och det är väl ganska bra att en svensk förstår din norska? Hehe.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian