Site Feedback

Resolved questions
what is wrong in this?

Evimin yaninda bir eczane'ye gitmeliyim, fakat şimdi oraya gidemiyorum çünkü çok hastayım. Ne yapabilirim? Ah, bir arkadaşıma telefon edebiliyorum ve ona yardım isterebileceğim. Kime telefon edebilirim?

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Evimin yanındaki eczaneye gitmeliyim (gitmem gerek), fakat şimdi oraya gidemiyorum, çünkü çok hastayım. Ne yapabilirim? Bir arkadaşıma telefon edebilirim ve ondan yardım isteyebilirim. Kime telefon edebilirim?
  (Kime telefon edebilirim acaba?)


  Evimin yanindaki eczanelerden birine gitmeliyim fakat şu an oraya gidemiyorum çünkü çok hastayım. Ne yapabilirim? Ah, bir arkadaşıma telefon edebilirim ve ondan yardım isteyebilirim. Kime telefon etsem acaba?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.