Site Feedback

Expired question
Tagalog translation assistance/corrections

Ate ano itong nababalitaan ko na china-chat mo pa boyfriend mo dito=Sis, I hear you have been chatting with your boyfriend here.

Ate baguhin mo na buhay mo ate.= Sis you need to fix your house.

Nakita mo naman noong nandito ka napakahirap yung buhay tapos ganun ka parin.= (Not sure here)(You will see when you are here, it is very hard to finish the house.)

Isipin mo nalang ate, ako nga pinipilit ko na baguhin buhay ko.=Instead what do you think, I really want to fix my house.

nagsusumikap ako nag tiyaga ako sa trabaho ko kahit 100 lang rate ko dito hindi pa libre pagkain.= I am trying to be patient but my job rate is only 100 with no free food.

Sumasahod ako sa Linngo ng 250 nalang makakain lang ako sa araw-araw.= I am paid 250 on Sunday but that is only for food everyday.

Ate ayusin mo buhay niyo diyan seryosohin mo si Tony ang bait nga niyan sa kabila nalang ng lahat pero kinuha ka parin niya ate.(I got lost on this. Pls help me)

Kung may pagkakataon kunin mo ako dito sabihan mo kay Tony.= You ask Tony if he will give me the opportunity.

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.