Site Feedback

Resolved questions
"Plachý "v češtině,nebo co je správně a zbabělý bázlivý?

For learning: Czech
Base language: Czech
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by Voting
  plachý = Plaché může být zvíře i člověk. U lidí se týká hlavně komunikace s jinými lidmi, podobné jako slovo nesmělý nebo stydlivý. Plachý člověk se stydí někoho oslovit. Plaché zvíře před lidmi utíká.
  bázlivý = ustrašený, bázlivý člověk se bojí (například jít potmě do lesa)
  zbabělý = má podobný význam jako bázlivý, ale má spíše pejorativní nádech. (Pokud o někom řeknete, že je zbabělý, zní to urážlivě. Pokud o někom řeknete, že je plachý nebo bázlivý, urážlivé to není.) Zbabělý člověk se bojí přiznat, že něco provedl, zbabělý voják uteče z boje ...

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Czech