Site Feedback

Resolved questions
O umiestnení príslovky

 

Sú veľa pravidiel pre umiestnenie príslovky v slovenčine?

Pýtam sa preto, že angličtina má mnoho rôznych pravidiel, ale možno (podľa mňa?) definícia "príslovky" je širšia v anglickom jazyku, než v slovenčine.

Prosím, opravte ma, či sa mýlim. Nemohol som nájsť túto informáciu nikde inde. Budem veľmi rád, keby pravidlo je jednoduché po všetkom! :)

For learning: Slovak
Base language: Slovak
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Súhlasím s Mari. Začal som si všímať, kde používame príslovky a mám pocit, že najčastejšie sa vyskytujú na začiatku alebo konci vety. Ale ako napísala Mari, vyskytujú sa aj inde.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Slovak