Site Feedback

Undecided questions
jak przetłumaczyć

Po udzieleniu wywiadu dla Kuriera Wileńskiego , do Fundacji zwróciło się Radio X i poprosiło Fundację o stanowisko w tej sprawie.

For learning: Russian
Base language: Polish
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  После дачи интервью курьеру Виленскому, в Фонд обратилось Радио X с просьбой об участии в этом деле.

  Coś jak to.

  После публикации интервью в Вильнюсском Курьере в Фонд обратилось Радио Х и попросило высказать свое мнение об этом.

  [без контекста сложно перевести слово "stanowisko"]

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.