Site Feedback

Resolved questions
Thời gian Việt Nam bây giờ là mấy giờ?

Chào các bạn.
Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

[1] "베트남 시간으로 지금 몇시입니까?"
" Thời gian Việt Nam bây giờ là mấy giờ?"
[2] "내일 3시에 또 봅시다."
"Lúc 3 giờ ngày mai gặp nhé."
[3] "내일또 보자'
"Ngày mai gặp nhé"
[4] "잘 자 ! "
" Giỏi ngủ ! '
[5] "잘 주무세요 "
"Chúc ngủ ngon. "

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào Sanyaro!

  [1] "베트남 시간으로 지금 몇시입니까?"
  " Theo giờ Việt Nam bây giờ là mấy giờ?"/" Ở Việt Nam bây giờ là mấy giờ?"
  [2] "내일 3시에 또 봅시다."
  "Ngày mai gặp lại lúc 3 giờ nhé."
  [3] "내일또 보자'
  "Ngày mai gặp lại nhé"
  [4] "잘 자 ! "
  " Chúc ngủ ngon ! "/"Ngủ ngon nhé!"
  [5] "잘 주무세요 "
  "Chúc ngủ ngon. "

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese